Hans Christian Holte

Gå til hovedinnhold

Hans Christian Holte

Skattedirektør

Hans Christian Holte har vært skattedirektør siden 2013. Han var direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) fra 2008-2013. Tidligere har han arbeidet som avdelingsdirektør i det daværende Sosial- og helsedirektoratet i 2002 og som ekspedisjonssjef og assisterende departementsråd i Kunnskapsdepartementet mellom 2005 og 2008. Holte er utdannet cand.polit. med hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.