Hanna Wetter

Gå til hovedinnhold
Hanna Wetter. Foto.

Hanna Wetter

Prosjektleder Svenska institutet mot penningtvätt (SIMPT)

Hanna Wetter er prosjektleder i SIMPT som er etablert av bransjeorganisasjonene i finansnæringen i Sverige. Målet er å lage en samlet veiledning for hvordan hvitvaskingsregelverket skal tolkes og anvendes.