Eirik Sneeggen

Gå til hovedinnhold

Eirik Sneeggen

Politioverbetjent

Eirik Sneeggen er utdannet politi og har vært ansatt i politiet siden 1999. Fra 2008 til 2014 arbeidet han i Oslo politidistrikts seksjon for finans og miljøkriminalitet og har fra 2014 vært ansatt på Kripos, seksjon for internett relatert etterforskningsstøtte.