Hvitvaskingskonferanse

Gå til hovedinnhold

Hvitvaskingskonferanse

Finans Norge inviterer til den årlige hvitvaskingskonferansen 10. og 11. november.  Konferansen er forbeholdt inviterte deltakere. Det er nær 400 påmeldte deltakere, men det er noen dagplasser ledige. Sundvolden hotell er fullbooket.

Hvitvaskingskonferanse

Tid
10. november 2016, 09:00 - 11. november 2016, 13:00
Sted
Sundvolden Hotel
Påmelding

Meld deg på her

Formålet med konferansen er å rette søkelyset mot ansvaret myndighetene og næringen har i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet, herunder hvitvasking.

Program

Torsdag 10. november             

Kl. 09.00
Registrering

Kl. 10.00
Åpning og velkommen
Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge                              

Kl. 10.10
Hvitvaskingsarbeidet i Nordea
Snorre Storset, administrerende direktør Nordea Norge

Kl. 10.45
Pause

Kl. 11.00
Hvitvaskingslovutvalgets delutredning II
Atle Roaldsøy, fagdirektør Justis- og beredskapsdepartementet

Kl. 11.45
Digitaliseringsprosesser i hvitvasking
Trond Bentestuen, konserndirektør DNB 

Kl. 12.30
Lunsj 

Kl. 13.30
ØKOKRIM – siste nytt
Sven Arild Damslora, førstestatsadvokat Økokrim 

Kl. 14.15
Aktuelt fra Finanstilsynet
Emil Steffensen, avdelingsdirektør Finanstilsynet 

Kl. 15.00 
Pause 

Kl. 15.15             

Sesjon A

FATFs oppfølging av Norge og utarbeidelse av nasjonal strategi og risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering – oppdatering
Anders Schiøtz Worren, Norges delegasjonsleder til FATF/Justisdepartementet                      

Sesjon B

Fra MT-rapport til straffesak

Teamleder Merete Klingenberg og spesialetterforsker Nina Prestårhus Bjærke, Enheten for finansiell etterretning

Ny indikatorliste på hvitvasking

Morten Nilsen, spesialetterforsker Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter

Kl. 16.00
Nettverksbygging 

Kl. 19.30
Aperitiff med påfølgende festmiddag

Fredag 11. november

Kl. 09.00
Læringspunkter for rapporteringspliktige fra en større hvitvaskings- og bedragerisak
Kjersti Bagle Tennebø, spesialetterforsker Økokrim 

Kl. 09.45
Nordiske banker brukt i internasjonal MVA-svindel av 1,6 milliarder
John Leon Dragland, spesialrevisor Skatt Øst 

Kl. 10.30
Pause 

Kl. 10.45
Hvitvasking i forsikring
Tommy Christiansen, advokat

Kl. 11.30
Pause

Kl. 12.00
Nytt fra Politiets sikkerhetstjeneste  
Finn Stuart Jordet, PST                              

Kl. 12.30
Hvordan de etablerte politiske partiene og hierarkiene er blitt utfordret så kraftig i så mange vestlige land de siste ti årene
Nils August Andresen, redaktør Minerva

Ca. kl. 13.00
Lunsj

Ordstyrer: Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge