Hvitvaskingskonferansen

Gå til hovedinnhold

Hvitvaskingskonferansen

Arrangører: Finans Norge, Finanstilsynet og Økokrim

Målgruppe: Ansatte i finansnæringen og på myndighetssiden som arbeider med hvitvasking. Også konsulentmiljøer inviteres.

Hvitvaskingskonferansen

Tid
12. november 2015, 10:00 - 13. november 2015, 13:00
Sted
Sundvolden Hotel
Påmelding

Konferansen er fulltegnet, men du kan kontakte Bente Kristiansen i Finans Norge dersom du ønsker å stå på venteliste (bente.kristiansen@fno.no).

I år vil søkelyset blant annet bli rettet mot nyheter fra EUs 4. hvitvaskingsdirektiv, tilsynspraksis i Europa og det pågående lovarbeidet i Norge.

Påmeldingsfrist: 22. oktober

Pris: Konferansen koster kr 6800,- inkl. overnatting m/frokost, lunsj to dager og festmiddag samt kostnader til foredragsvirksomhet mm.

Foreløpig program

Torsdag 12. november

09.00
Registrering

10.00
Åpning og velkommen
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

10.10
Gjensidige forsikring
Helge Leiro Baastad, konsernsjef

10.45
Pause

11.00
Tilsynspraksis i Europa
Michael Landberg, Chefkonsulent Finanstilsynet, Danmark

11.45
Lovutvalget – de viktigste temaene i lovarbeidet
Professor Jon Petter Rui

12.30
Lunsj

13.30
Økokrim – siste nytt
Sven Arild Damslora, Økokrim

14.00
Finanstilsynet – siste nytt
Anne-Merete Bellamy, avdelingsdirektør markedstilsyn
Henriette Stenbeck, førstekonsulent

14.30
Pause

15.00
Sesjon A:
Risikobasert tilnærming – risikoanalyse
Metodikk, eksempler fra forsikring
Anne Lise Dietzel, advokat, Tryg
Svein‐Arne Kausland, utredningssjef, Tryg

Sesjon B:
Risikostyring/strategi
Hvordan lykkes med AML-arbeidet i et stort finansforetak?
Roar Østby, divisjonsdirektør, DNB
Tina Krogsrud Fjeld, prosjektleder risikostyring, DNB

16.00
Nettverksbygging

19.30
Aperitiff med påfølgende festmiddag


Fredag 13. november

09.00
Hvordan finansnæringen utnyttes av kriminelle?
Idar Smedsrud, politioverbetjent, Romerike politidistrikt 

09.45
Prosjekt internasjonale pengetransaksjoner - mistenkelige utenlandske pengespor
Jørgen Steen, prosjektleder, Skattedirektoratet

10.30
Pause

10.40
Hvitvaskingsloven og personopplysningsloven – noen dilemmaer
Kim Ellertsen, juridisk direktør, Datatilsynet

11.30
Pause

12.00
Nytt fra Politiets sikkerhetstjeneste
Fremmedkrigere - to aktuelle saker
Anne Karoline Bakken Staff, politiadvokat

12.30
Etiske problemstillinger i compliance-arbeidet
Dr. Henrik Syse, filosof

13.00
Lunsj