Frokostseminar: Senior i finans

Gå til hovedinnhold

Frokostseminar: Senior i finans

Onsdag 30. august inviterer Finans Norge, Finansforbundet og Senter for Seniorpolitikk til frokostseminar og lansering av rapporten «Seniorer i finansnæringen». 

Frokostseminar om seniorer i finans

Tid
30. august 2017, 08:30 - 10:00
Sted
Visma-bygget. Dronning Eufemias gate 16
Påmelding

Arrangementet er fulltegnet!

Senior i finans - ung pensjonist eller ressurs for næringslivet?

Nesten hver fjerde ansatt i finansnæringen er over 55 år. Fremover vil derfor en betydelig gruppe av ansatte nå pensjonsalder, og avgangen fra næringen til pensjon vil bli omfattende. Samtidig har mange bedrifter hevet sin bedriftsinterne aldersgrense til 70 år. Situasjonen for seniorene har vært dårlig kartlagt, og det er behov for mer kunnskap til å fatte riktige beslutninger.

Ny rapport "Seniorer i finans" legges fram

På oppdrag fra Finans Norge, Finansforbundet og Senter for seniorpolitikk har Proba samfunnsanalyse i løpet av våren undersøkt situasjonen for seniorer og seniorpolitikken i finansnæringen. Rapporten gir oversikt over seniorbildet i næringen og hvilken utvikling vi kan forvente oss fremover: Hva er årsakene til pensjonering og hvordan er seniorpolitikken i praksis?

Det legges opp til spennende diskusjoner

 • Hvilke tiltak må til for å få flere til å jobbe lenger i tråd med politiske føringer?
 • Er vi forberedt på den omfattende avgangen fra næringen til pensjon?
 • Hvilken rolle vil kompetanseutvikling av ansatte spille fremover?

Program

Kl.08.30         Velkommen

Kl.08.35         Finansnæringen og seniorer: Er vi ved et veikryss?
                      Kari Østerud, direktør Senter for Seniorpolitikk
                      Runa Kerr, arbeidslivsdirektør Finans Norge
                      Pål Adrian Hellman, forbundsleder Finansforbundet

                      Ordstyrer: Jan Erik Fåne, Finans Norge

Kl.08.45         Fremleggelse av rapport «Seniorer i finansnæringen»
                      Audun Gleinsvik, Proba Samfunnsanalyse

Kl.09.20         Paneldiskusjon: Senior i finans - ung pensjonist eller ressurs for næringslivet?

   • På tide å tenke nytt rundt seniorpolitikk?
   • Hvilke tiltak som må til for å få flere til å jobbe lenger i tråd med politiske føringer?
   • Er vi forberedt på den omfattende avgangen fra næringen til pensjon?
   • Hvilken rolle vil kompetanseutvikling av ansatte spille fremover?

                       Astrid Holm, Head of HR Operations Norway, IF
                       Yvonne Fosser, direktør for HR, kultur og utvikling, Innovasjon Norge
                       Eirik Rostad Ness, hovedtillitsvalgt, Sparebanken Sogn og Fjordane

                       Ordstyrer: Dag Arne Kristensen, Finansforbundet

Kl.09.50         Refleksjoner og spørsmål fra salen

Kl.10.00         Slutt