Kurs - forsikring - hvitvaskingsrisiko og compliance

Gå til hovedinnhold

Kurs - forsikring - hvitvaskingsrisiko og compliance

Finans Norge arrangerer 19. april 2017 heldagskurs med temaet risikobasert tilnærming i skade- og livsforsikring. Kurset er en påbygging av kurset i september i fjor og vil bl.a. gi en redegjørelse for hvilke krav som vil påligge forsikring etter forslaget til ny lov. Videre vil det særlig bli lagt vekt på utarbeidelse av risikovurderinger og risikobaserte tiltak. Det legges også opp til erfaringsutveksling på enkelte spesifikke områder innen skadeforsikring.

Forsikring - hvitvaskingsrisiko og compliance

Tid
19. april 2017, 10:00 - 16:00
Sted
KS AGenda
Påmelding

Påmelding senest 5.april

Kurset er først og fremst rettet mot AML-ansvarlige og compliance-ansvarlige, men kan også være relevant for utredere, saksbehandlere m.fl. som har ansvar og oppgaver innen antihvitvaskingsarbeidet i forsikring. 

Foreløpig program

10.00: Introduksjon

10.10: Hvitvaskingslovens krav til forsikringsselskapene i dag

  • Dagens lov og forskrift
  • Nytt rundskriv fra Finanstilsynet 24/2016 - forholdet til gammelt rundskriv 08/2009   
  • Hva kan vi forvente med ny lov?
  • Forslag til ny Hvitvaskingslov NOU 2016:17

11.45: Hvilken risiko skal selskapene vurdere - og hvordan?

12.30: Lunsj

13.15: Workshop: Risikovurdering skade og liv. Gruppearbeid/erfaringsutveksling

15.00: Risikobaserte rutiner - resultatet av risikovurderingen

15.45: Oppsummering