Kloke penger - framtidens verdiskaping

Gå til hovedinnhold

Kloke penger - framtidens verdiskaping

24. mars arrangerer Finans Norge sin store årlige konferanse, Finansnæringens dag. Konferansens hovedtema er ”Kloke penger – framtidens verdiskaping”.  Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Arbeiderpartiets partileder Jonas Gahr Støre, er blant foredragsholderne.

Finansnæringens dag

Tid
24. mars 2015, 09:00 - 15:00
Sted
Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo
Påmelding

Etter invitasjon.

Tid og sted

Konferansen holdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo fra kl. 09.00-15.00. Det er kaffe og registrering fra kl. 08.15.

Kunnskap og kapital

På konferansen setter vi søkelys på hvordan en bør koble kunnskap og kapital slik at Norges offentlige og private pengeformue best kan bidra til vekst og langsiktig verdiskaping. Hvordan skal vi bygge opp konkurransedyktig næringsliv for framtiden, øke produktiviteten og bli mindre oljeavhengige? 

Oljeinvesteringene

Oljeinvesteringene i 2014 var om lag 214 milliarder kroner, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Dette er ti ganger så mye som investeringer i industrien som var i underkant av 21 milliarder kroner i 2014. 

Oljeinvesteringer har vært en kraftig vekstmotor i mange år. Men i kjølvannet av den kraftige nedgangen i oljeprisen ventes det at oljeinvesteringene de neste årene vil gå ned fra rekordhøye nivåer i 2013 og 2014 og gi negative vekstimpulser i norsk økonomi.

Det blir viktigere enn noen gang å få kunnskap og kapital til å møtes for å ruste Norge for framtiden og sikre framtidig vekst og velstandsutvikling.

Framtidens finansnæring

Vi retter også oppmerksomheten mot framtidens finansnæring med bl.a. innlegg fra US managing editor Gillian Tett, Financial Times. En annen internasjonal foredragsholder, Dr. Didier Bonnet, Global Practice Leader ved Capgemini Consulting, vil ta opp endringer finansnæringen står overfor som følge av den digitale revolusjonen.

900 deltakere i fjor

Finansnæringens dag er en viktig konferanse som du ikke bør gå glipp av. I fjor samlet Finansnæringens dag rundt 900 deltakere, og vi venter like stor deltakelse i år.

Invitasjoner til Finansnæringens dag er sendt ut.

#klokepenger