Finans Norges arbeidslivsdag 2017

Gå til hovedinnhold

Finans Norges arbeidslivsdag 2017

Hva betyr den nye personvernforordningen for din virksomhet? Hvordan gjennomføre nedbemanninger på best mulig måte?

På Finans Norges arbeidslivsdag 13.juni kan du lære mer om dette og andre aktuelle arbeidslivstemaer. Du møter blant annet personvernekspert Eva Jarbekk, advokat og partner i Føyen Torkildsen og leder av Personvernnemnda i to perioder, 2009-2016.

mobil laptop

Finans Norges arbeidslivsdag 2017:

Tid
13. juni 2017, 09:00 - 16:00
Sted
Bjørvika Konferansesenter, Oslo
Påmelding

Finans Norges arbeidslivsdag 13.juni 2017

Målgruppen er ledere og ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter som jobber med eller har interesse for HR og personalspørsmål. 

Program

09:00 – 09:05 Velkommen
v/arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr, Finans Norge

09:05 – 10:30 Nedbemanning - når og hvordan?
v/advokat Nils P. Brahde og advokat Anja M. Brodschöll, Finans Norge

 • Lov- og avtalekrav
 • Prosessen steg for steg
 • AFP ved nedbemanning - hva må man passe på?
 • Utforming av sluttavtaler

10:30 – 10:45 Pause

10:45 – 11:15 Studenters interesse for finansnæringen og fremtidens kompetansebehov
v/Camilla Sagvik, Jannicke Tharaldsen, Kine Brekke og Sara Landsverk, Prosjektforum ved Universitetet i Oslo

 • Prosjekt basert på Finans Norges Studentundersøkelse 2017

11:15 – 11:40 Aktivt likestillingsarbeid
v/advokat Anja M. Brodschöll, Finans Norge

 • Utvalgsarbeid mellom Finans Norge og Finansforbundet/LO
 • Lik lønn for arbeid av lik verdi
 • Arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt

11:40 – 12:00 Lønnsopplysninger til tillitsvalgte v/advokat Nils P. Brahde, Finans Norge

12:00 – 13:00 Lunsj

13:00 - 14:30 Hva betyr ny personvernforordning for din virksomhet?
v/advokat Eva Jarbekk, partner i advokatfirmaet Føyen Torkildsen

 • Innholdet i personvernforordningen
 • Hvilke praktiske konsekvenser får forordningen for virksomhetene?
 • Særskilte regler for arbeidslivet
 • Gjennomføring av forordningen i norsk rett

14:30 – 14:45 Pause

14:45 – 15:25 Særlig om personvern i arbeidslivet
v/advokat Nils P. Brahde og advokat Anja M. Brodschöll, Finans Norge

 • Personvern ved ansettelse (bakgrunnssjekk, politiattest mv)
 • Personvern under ansettelsesforholdet (personalmapper, lagring av advarsler, innsyn i               e-post, målinger)
 • Personvern ved opphør av ansettelsesforholdet (sletting, hvilke opplysninger bør oppbevares videre)

15:25 – 15:55 Årets tariffoppgjør og hva skjer på pensjonsområdet?
v/fagsjef Alexander A. Lange, Finans Norge

 • Tall fra årets tariffoppgjør
 • Hva skjer på pensjonsområdet? (overgang fra ytelse til innskudd og evaluering av AFP)

15:55 – 16:00 Oppsummering og avslutning
v/arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr, Finans Norge 

 

Vi ser frem til å møte deg på årets arbeidslivsdag.

Siste dag for påmelding er torsdag 1.juni 2017 (se "Påmelding" øverst på siden).

Deltakeravgift er kr. 3850.