Complianceseminaret 2017

Gå til hovedinnhold

Complianceseminaret 2017

For syvende gang arrangerer Finans Norge sammen med SPAMA sitt årlige complianceseminar. Seminaret er først og fremst rettet mot compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, men er relevant for investeringsrådgivere, tilknyttede agenter og advokater som har interesse for området. 

Complianceseminaret 2017

Tid
26. september 2017, 09:00 - 15:45
Sted
Bristol hotel, Oslo

Målsettingen er å gi deltakerne en oppdatering i hva som er nytt og endret i relevante regelverk, samt skape en møteplass.

Hovedtemaet for årets seminaret er «Compliance i et kundeperspektiv»: Hvordan oppleves det omfattende regelverket og etterlevelsen av dette av kunden?

Program

Kl 0900 – 0920
Registrering og kaffe 

Kl 0920 – 1000
Nytt og nyttig fra Finanstilsynet

  • markedsføring av fond og nye fondsprodukter
  • andre oppdateringer på regelverksområdet

v/Britt Hjellegjerde, seksjonssjef i Finanstilsynet

Kl 1000 – 1040
Hvem bestemmer? Fra EU-direktiv og -forordning til norsk rett
Endringer i det norske rettskildebildet som følge av rettsutviklingen i EU
v/Marte Voie Opland, advokat i Handelsbanken 

Kl 1040 – 1055
Pause

Kl 1055 – 1130
Hva betyr de nye personvernreglene for compliance?
v/Nils Henrik Heen, advokat i Finans Norge 

Kl 1130 – 1230
Lunsj 

Kl 1230 – 1310
Status nytt hvitvaskingsregelverk – betydning for compliance
v/Atle Roaldsøy, fagsjef i Finans Norge           

Kl 1310 – 1350
Compliancerisiko, reelt forbrukervern og investorbeskyttelse
v/Gry Nergård, forbrukerpolitisk direktør i Finans Norge 

Kl 1350 -1415
Pause 

Kl 1415 – 1445
Compliance i praksis – erfaringer fra mellomstor bank                       

Kl 1445 – 1500
Konkret risikovurdering eller sjekkliste?
Are Jansrud, analysesjef i Finans Norge

Kl 1500 – 1540
Hvordan vil compliancerollen endres om få år ved bruk av reg.tech.?
Partner Kjetil Kristensen, partner EY

Spørsmål kan rettes til Liv Tove Bakken, telefon 23 28 43 44