Boligkonferanse

Gå til hovedinnhold

Boligkonferanse

Finans Norges boligkonferanse arrangeres 16. november i Ingeniørenes Hus i Oslo. Ny boliglånsforskrift, rekordhøye priser med tilhørende rekordhøy gjeld. Hva kan vi gjøre? 100 er allerede påmeldt. Kommer du?

Boligblokk. Foto.

Boligkonferanse

Tid
16. november 2016, 08:30 - 11:45
Sted
Ingeniørenes hus, Oslo
Påmelding

Meld deg på her

Det norske boligmarkedet er fortsatt preget av sterk prisvekst, men nå med større regionale forskjeller enn på lenge. I noen områder faller prisene, som følge av svakere etterspørsel mot oljerelatert næring. Finanstilsynet har også nylig foreslått å stramme inn på boliglånsforskriften. Synspunktene om boligprisutviklingen er mange, både når det gjelder årsaker og om prisnivået - særlig i Oslo-området - kan karakteriseres som en «boble».

Bekymringene er knyttet til fordelingsvirkninger og at husholdningene kan ha bygget opp for stor gjeld, noe som kan true både finansiell stabilitet og velferden generelt.

Ulike syn på årsaker reflekteres også i de forslag til tiltak som fremsettes. Kan vi bygge oss ut av prisveksten, eller skal en heller dempe etterspørselen?

Program

08.30
Hvordan bidra til bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld?
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

08.55
Situasjonen i boligmarkedet og forholdet til finansiell stabilitet
Emil Steffensen, direktør for bank- og forsikringstilsyn Finanstilsynet

09.20
Bør vi frykte en boligboble i Norge?
Kari Due Andresen, sjeføkonom Handelsbanken
Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom Eika Gruppen

09.50
Det norske boligmarkedet – ett eller flere markeder? 
Erling Røed Larsen, forskningssjef Eiendomsverdi og professor II på Handelshøyskolen BI

10.10
Pause

10.35
Hvordan sikre gode boliger til de mange – refleksjoner fra en stor boligbygger
Arne Giske, konsernsjef Veidekke

10.55
Perspektiver på boligmarkedet i Oslo  
Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling Oslo (MDG)

11.10
Debatt

Hanna E. Marcussen og Emil Paaske, adm. direktør Veidekke Eiendom
Debattleder: Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge

11.25
Bankenes tilpasning til nye kapitalkrav og boliglånstiltak 
Snorre Storset, adm. direktør Nordea Bank Norge

11.45
Lunsj

Ordstyrer: Erik Johansen, direktør bank og kapitalmarked Finans Norge

Deltageravgift: 1500 kroner

Boliglånsforskriften - rom for god skjønnsutøvelse må videreføres

Finanstilsynet har foreslått skjerpede krav til boliglånstakerne og at bankenes begrensede mulighet til å fravike disse kravene skal avvikles. Av hensyn til høyst ulike, men kredittverdige kunder, mener Finans Norge at bankene må sikres et rom for god skjønnsutøvelse.