Boligkonferanse

Gå til hovedinnhold

Boligkonferanse

Høye boligpriser – hvor sårbare er husholdningene? 

På denne konferansen vil en rekke gode foredragsholdere og debattanter belyse den aktuelle situasjonen i boligmarkedet og forholdet til finansiell stabilitet og norsk økonomi.

Kværnerbyen. Foto.

Boligkonferanse

Tid
11. november 2015, 08:30 - 12:30
Sted
Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo
Påmelding

Meld deg på konferansen før 5. november

Husholdningenes gjeldsbelastning har økt de siste årene. Gjeldsveksten i husholdningene henger tett sammen med utviklingen i boligmarkedet. Dersom boligprisene og husholdningsgjelden over tid vokser betydelig mer enn husholdningenes inntekter, vil en før eller senere vente en korreksjon. 

På denne konferansen retter Finans Norge søkelyset mot boligpriser og økende gjeld i husholdningene.

Målgruppe: Representanter fra Finans Norges medlemsbedrifter, myndigheter, media, boligprodusenter, andre hovedorganisasjoner mv.

Program

Høye boligpriser – hvor sårbare er husholdningene?

Kaffe og registrering fra 08.00.

08.30     
Hvordan bidra til bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld?
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

08.55
Situasjonen i boligmarkedet og forholdet til finansiell stabilitet og norsk økonomi
Tore Vamraak, statssekretær Finansdepartementet

09.20
Bør vi frykte en boligboble i Norge?
Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom Swedbank
Øystein Dørum, sjeføkonom DNB

09.50
Debatt
Øystein Dørum og Harald Magnus Andreassen
Tom Staavi, Finans Norge, er debattleder

10.05
Pause

10.25
Boligmarkedet sett fra innsiden
Bjørn-Erik Øye, partner Prognosesenteret

10.45
Effektive tiltak for lavere byggekostnader
Baard Schumann, adm.direktør Selvaag Bolig

10.55
Sårbarheten i husholdningene
Bjørn Helge Vatne, spesialrådgiver Norges Bank

11.20
Bankenes tilpasning til nye kapitalkrav 
Frode Bø, konserndirektør risikostyring og compliance SpareBank1 SR Bank

11.40
Lunsj

Ordstyrer: Erik Johansen, fagdirektør Finans Norge