Betalingsformidlings-konferansen

Gå til hovedinnhold

Betalingsformidlings-konferansen

Finans Norges årlige betalingsformidlingskonferanse er den viktigste møteplassen for betalingsformidling i Norge.

Siste frist for påmelding: 4. november.

Kort foran skjerm. Foto.

Betalingsformidlingskonferansen

Tid
17. november 2015, 09:00 - 18. november 2015, 16:00
Sted
Holmen fjordhotell i Asker
Påmelding

Påmeldingen er stengt. For nærmere informasjon, kontakt Kjersti Prestårhus i Finans Norge

Målgruppe: Ansatte i Finans Norges medlemsbanker og andre som har betalingsformidling som sitt ansvarsområde.

Konkurransebildet på betalingsformidlingsområdet er nå i betydelig endring. Ny teknologi gir grobunn for innovasjon og konkurranse fra et bredt spekter av nye aktører som utfordrer bankenes posisjon som leverandører av tjenester og den nære relasjonen til forbrukerne. Samtidig gir ny regulering nye aktører adgang til en verdikjede som til nå har vært forbeholdt bankene.

Program

Tirsdag 17. november

10.00
Velkommen og innledning
Jan Digranes, direktør prosessområde bank Finans Norge

10.15
Norges Banks syn på betalingsformidlingssystemet
Knut Sandal, direktør Finansiell infrastruktur Norges Bank

10.45
Er NICS rigget for fremtiden?
Dag-Inge Flatraaker, styreleder NICS Operatørkontor

11.15
BankAxept – forbrukernes naturlige valg
Øyvind Apelland, daglig leder BankAxept AS

11.45
Pause

12.00
Store selskaper – krav til effektive betalingsløsninger
Jørn Skjærlund, leder fordringsadministrasjon Gjensidige Forsikring

12.30
Modernisering av e-faktura
Hans Petter Lintho, Product Manager DNB

13.00
Lunsj

14.00
Norges nye betalingslandskap
Ina Nyfløt, Senior Manager Banking Lead at Accenture Nordics

14.30
Innovasjon i DNB – hva gjør vi og hvordan tenker vi?
Curt Grimstad, seksjonsleder Digital Business Innovation, DNB

14.50
Pause

15.00
Mobilbetalinger – hva har skjedd og hvor går veien videre?
Andre Hoff, fagsjef Finans Norge
VIPPS Curt Grimstad, seksjonsleder, Digital Business Innovation, DNB
MobilePay Knut Anders Wangen, Head of MobilePay Norway Danske Bank
SnapCash Erlend Sundvor, ass. direktør Betalingsformidling Eika Gruppen
mCASH Christoffer Hernæs, Direktør SpareBank 1 Gruppen

16.30
Oppsummering

1900
Middag
 

Onsdag 18. november

09.00
Blockchain technology–likely effects on payments and financial services?
Norbert Bielefeld, Head of Payments Department WSBI-ESBG

09.45
Digitale banktjenester – et trusselbilde i rask endring
Morten Tandle, daglig leder FinansCERT

10.15
Pause

10.30
PSD2 – tredjeparters tilgang til bankkonti - fra uautorisert bruk til regulering
Tor Johan Bjerkedal, fagdirektør Finans Norge

11.00
Tredjeparters tilgang til bankkonti – hva gjør næringen?
Lars Erik Fjørtoft, daglig leder Bankenes Standardiseringskontor

11.30
Pause

12.00
Ny strategi for samarbeidet om betalingsformidling
Kundebehov som hoveddriver, infrastruktur som konsekvens
Eldar Skjetne, direktør SpareBank1 SMN

12.40
Avslutning

13.00
Lunsj