Betalingsformidlingskonferanse

Gå til hovedinnhold

Betalingsformidlingskonferanse

Norge har en effektiv betalingsformidling, vi er i verdenstoppen i å ta i bruk elektroniske tjenester. Men er vi fortsatt i verdensklasse? Finans Norge inviterer 17.-18. november til sin årlige betalingsformidlingskonferanse. Dette er en viktig møteplass, og det blir i år rekordstor oppslutning med foreløpig nær 300 påmeldte deltakere.

Betalingsformidlings-konferanse

Tid
17. november 2016, 10:00 - 18. november 2016, 13:00
Sted
Quality Hotel Expo Fornebu, Snarøyveien 20, Fornebu
Påmelding

Meld deg på her

Konkurransebildet på betalingsformidlingsområdet er nå i betydelig endring. Ny teknologi gir grobunn for innovasjon og konkurranse fra et bredt spekter av nye aktører som utfordrer bankenes posisjon som leverandører av tjenester og den nære relasjonen til forbrukerne. Samtidig gir ny regulering nye aktører adgang til en verdikjede som til nå har vært forbeholdt bankene.

Hvordan møtes utfordringene?

Den norske banknæringen må møte disse utfordringene. Hvilke krav stiller endrede rammebetingelser og et konkurransebilde i rask endring til samarbeidsmodeller, innovasjon og gjennomføringskraft i banknæringen? Hvordan skal bankene sikre det norske samfunnet relevante, brukervennlige og kostnadseffektive løsninger i fremtiden? Hvordan blir framtidens marked for mobilbetaling? Hvordan er trusselbildet for digitale banktjenester? Hvilke utfordringer innebærer det nye betalingslandskapet for forbrukerne?  Hvilke gevinster kan offentlig og privat samarbeid om digitalisering gi? Hvilke endringer kan blockchain-teknologien innebære for finansnæringen? Dette og flere andre viktige temaer vil bli tatt opp på årets konferanse. 

Program

17. november

10.00
Velkommen og innledning
Jan Digranes, direktør prosessområde betalingsformidling, infrastruktur og banksikring Finans Norge

10.10
Finansnæringen og den digitale revolusjonen
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge 

10.35
Digitalisering og finansnæringen - et makroperspektiv
Bente Sollid Storehaug, adm. direktør ESV Digital Nordic

11.05
Vipps - den nye kundeflaten
Thang Manh Tran, DNB, leder av forretningsutvikling Vipps

11.20
Fra dagens til morgendagens betaling i butikk
Kristian Klavenes, VP Business Development i Retail Payment

11.40
Forventninger til framtidig infrastruktur på betalingsområdet
Geir Bergskaug, adm. direktør Sparebanken Sør 

11.55
Pause 

12.15
Framtidens marked for mobilbetaling 

  • Knut Anders Wangen, Head of MobilePay Norway
  • Elisabeth Haug, adm. direktør SpareBank1 Mobilbetaling

12.35
Debatt

  • Geir Bergskaug, adm. direktør Sparebanken Sør
  • Kristian Klavenes, VP Business Development i Retail Payment
  • Elisabeth Haug, adm. direktør SpareBank1 Mobilbetaling 
  • Knut Anders Wangen, Head of MobilePay Norway

 Debattleder: Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge

Kl. 13.00
Lunsj 

Kl. 14.00
Mobilbetaling i internasjonalt perspektiv. Kundelojalitetsprogrammer, lukkede betalingssystemer og «mobil først» seiler opp som de viktigste temaene innen mobilbetaling internasjonalt. 
Jakob Bronebakk, Managing Consultant Capgemini Consulting

14.30
Samarbeid offentlig sektor og finansnæringen om digitalisering: Altinn gir enklere prosesser for alle
Lars Peder Brekk, direktør Brønnøysundregistrene

Kl. 15.00
Implementering av nye internasjonale regler for betalingsformidling (PSD2)
Olav Johannessen, seksjonssjef tilsyn med IT og betalingstjenester i Finanstilsynet 

Kl. 15.30
Hvordan ser framtidens bank ut? Hva er bankenes FinTech strategi?
Christoffer Hernæs, FinTech ekspert og påtroppende CDO Skandiabanken

Kl. 16.00
Avslutning 

Kl. 19.00
Middag
 

18. november

Kl. 09.00
Konsekvenser av nye internasjonale regler for betalingsformidling – forholdet til BankID og BankAxept
Øyvind Apelland, daglig leder BankAxept og Jan Bjerved, daglig leder BankID Norge 

Kl. 09.30
FinTech i Norden
Susanne Hannestad, CEO Fintech Mundi 

Kl. 10.00
Fem grunner til at blockchain-teknologien kan revolusjonere finansnæringen
Lasse Meholm, prosjektleder blockchain i Nordea 

Kl. 10.30
Pause 

Kl. 10.45
Norge skal igjen ha det mest moderne betalingsformidlingssystemet
Torbjørn Hægeland, direktør i avdelingen for finansiell stabilitet Norges Bank

Kl. 11.15
Trusselbildet for digitale banktjenester
Morten Tandle, daglig leder FinansCERT 

Kl. 11.35
Pause 

Kl. 11.55
ID- og legitimasjonsutfordringer
Jan Daniel Juniszewski, sikkerhetssjef Handelsbanken 

Kl. 12.20
Hvordan komme i front i 2020?
Eivind Gjemdal, daglig leder Bits 

Kl. 12.50
Avslutning 

Kl. 13.00
Lunsj

Ordstyrer: Tom Staavi, informasjonsdirektør Finans Norge