Finansnæringens bærekraftkonferanse

Gå til hovedinnhold

Finansnæringens bærekraftkonferanse

Finans Norge inviterer til bærekraftkonferanse 2. juni. Tema for konferansen i år er ”finansnæringens rolle i det grønne skiftet – finansiering av fremtidens vinnere”. 

Bærekraftkonferanse

Tid
2. juni 2016, 11:00 - 16:00
Sted
KLPs lokaler i Oslo
Påmelding

Meld deg på her

Program

11.00
Ankomst/registrering/enkel servering

11.30
Velkommen, v/Nina Jensen, generalsekretær WWF Norge

11.35
Idar Kreutzer, administrerende direktør Finans Norge
Hvordan skal finansnæringen skape grønn konkurransekraft? 

11.50
Vidar Helgesen, klima- og miljøminister
Forventninger til finansnæringen i det grønne skiftet

12.05
Terje Breivik, stortingsrepresentant Venstre
Samspill offentlig privat – hvordan skal vi få gode krefter til å spille sammen? 

12.20
Jens Ulltveit-Moe, administrerende direktør UMOE
Norge 2030-2040 – næringslivet tar grønt ansvar 

12.35
Debatt 

13.00
PAUSE

13.20
Kristin Halvorsen, direktør Cicero
Cicero Klimafinans - en introduksjon

13.25
Bjørn Haugland, konserndirektør bærekraft DNV-GL
Global Opportunity Report: Globale muligheter – nasjonale implikasjoner

13.40
Frode Hvattum, strategisjef Ruter
Ruter 2020: Ambisiøs satsing – stort forretningspotensial?                                   

13.55
Ingunn Svegaarden, investeringsdirektør Statoil Energy Ventures
Statoil Energy Ventures – hvordan profittere på grønne investeringer?

13.50
Debatt – ansvarlige muligheter for næringslivet 

14.10
PAUSE 

14.35
Snorre Storset, administrerende direktør Nordea Norge
Thina Saltvedt, sjefanalytiker olje, Nordea
«Green is good – ansvarlighet lønner seg»

14.55
Jan Erik Saugestad, administrerende direktør Storebrand Asset Management
Kunde-perspektivet – hvordan bidra til at våre kunder tar ansvarlige beslutninger     

15.10
Salvatore Santoro, Head of Investment Banking Sweden, DNB
Green Bonds – a Sustainable Financing Tool 

15.20
Jeanett Bergan, leder ansvarlige investeringer KLP
Virkemidler for å integrere bærekraft i forvaltningen 

15.40
Idar Kreutzer
Oppsummering og avslutning 

15.45    
SLUTT

Ordstyrer: Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge.