Bankregulatorisk fagseminar

Gå til hovedinnhold

Bankregulatorisk fagseminar

Basel 4 og EU-kommisjonens «bankpakke», krisehåndtering og boliglånsforskriften er tema på dette seminaret. Målgruppe er styremedlemmer og banksjefer i mindre og mellomstore banker, samt medarbeidere innenfor områder som økonomi/regnskap, risikostyring, compliance og internrevisjon i bankene, samt andre som interesserer seg for bankenes rammebetingelser.

Bilde av et forstørrelsesglass
Foto: Shutterstock

Bankregulatorisk fagseminar

Tid
14. juni 2017, 11:30 - 15:30
Sted
Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, Oslo
Påmelding

Deltakeravgift: 1.750 kroner

 

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig risiko så vel som compliancerisiko. Finans Norge legger derfor opp til at sentrale medarbeidere på ulike fagområder to ganger årlig gir en oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene. 

Program

11.30    
Lunsj

12.30
Velkommen
Erik Johansen, direktør Finans Norge 

12.35     
Are Jansrud. Foto.Det store bildet: Hovedtrekk i regelverksutviklingen
Are Jansrud, analysesjef Finans Norge

 

13.00    
Basel 4 og EU-kommisjonens «bankpakke» (CRD V / CRR II / BRRD II)
Are Jansrud, analysesjef Finans Norge

13.45
Pause

14.05
Krisehåndtering: Kravene til nedskrivbar og konvertibel kapital (MREL)
Are Jansrud, analysesjef Finans Norge 

14.45
Boliglånsforskriften: bakgrunn og utfordringer
Dag Henning Jacobsen, analysesjef Finans Norge
Charlotte Tvedt, juridisk seniorrådgiver Finans Norge 

15.30
Slutt