2017 og tidligere

Gå til hovedinnhold

2017 og tidligere

06 des

Pensjonskonferanse

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 6. desember. Er det tid for sparerevolusjon med nye gunstige skatteregler for individuell pensjonssparing og innføring av aksjesparekonto? Hva med den finansielle...

07 des

Fagseminar om gjenopprettingsplaner

Finans Norge inviterer til et heldags seminar der du kan lære mer om kravene til gjenopprettingsplaner og praktiske erfaringer med å utarbeide dem. Målgruppe er banksjefer og ledere innenfor økonomi og risikostyring i mindre og mellomstore banker.

28 nov

Kapitaleffektivisering

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda 28. november som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank/finansin...

19 okt

Seminar for utredere

Finans Norge Forsikringsdrift inviterer til seminar for utredere 19. oktober. Arrangementet denne dagen er åpent også for utredere som ikke er ansatt i en våre medlemsbedrifter. 

18 okt

Utrederseminar

Finans Norge Forsikringsdrift inviterer til utrederseminar 18.-19. oktober. Seminardagen 18. oktober er bransjeinternt forbeholdt utredere, saksbehandlere og advokater i våre medlemsbedrifter som har forsikringssvindel som del av sitt daglige virke. 

03 nov

Kurs i personvern i Trondheim

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil få betydning for finansnæringen. Finans Norge gjennomfører i samarbeid med Datatilsynet kurs for våre medlemmer. 

02 nov

Kurs i personvern i Bergen

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil få betydning for finansnæringen. Finans Norge gjennomfører i samarbeid med Datatilsynet kurs for våre medlemmer. 

08 nov

Fagseminar – nytt om bankregnskap og IFRS

Finans Norge inviterer til et nytt kurs om bankregnskap 8. november . Målgruppe er regnskaps- og økonomimedarbeidere i små og mellomstore banker. Kurset dekker nyheter både innenfor NGAAP og for IFRS. For IFRS er kurset tilpasset behovet for mindre og...

03 nov

Kommunikasjonsseminaret 2017

Finans Norge inviterer til det årlige kommunikasjonsseminaret. Målgruppen er medarbeidere i medlemsbedriftene som jobber med kommunikasjon.

19 okt

Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker

Sparebankenes egenkapitalbevis gir typisk høyere direkteavkastning og mindre nedsiderisiko  enn de fleste aksjer. De siste årene har en lang rekke mindre sparebanker utstedt egenkapitalbevis. På dette seminaret får du oppdaterte analyser av...

23 jan

Finans Norges obligasjonskonferanse

Finans Norge inviterer til en heldags obligasjonskonferanse. Første del vil handle om utviklingstrekk i  obligasjonsmarkedet, mens andre del tar for seg OMF- spesifikke problemstillinger.

31 okt

Arbeidsmiljøkurs for Finans Norges medlemsbedrifter

Finans Norge og Finansforbundet inviterer i samarbeid med Stamina Helse til grunnkurs i arbeidsmiljø for ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter. På grunn av stor interesse for kurset settes det opp 2 kurs.  Det første holdes i 31.10.- 1.11.2017 og de...

29 aug

Valgdebatt: Uten finansnæringen stopper Norge!

Valgkampdebatt om finansnæringen: Finansnæringen er en næring for andre næringer. Vi mener derfor det er behov for en egen næringspolitikk for finans. Finans Norge og Finansforbundet inviterer til en uformell valgkampdebatt hvor vi spør de politiske...

08 sep

Kurs i personvern

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil få betydning for finansnæringen. Finans Norge gjennomfører i samarbeid med Datatilsynet kurs for våre medlemmer.

30 aug

Frokostseminar: Senior i finans

Onsdag 30. august inviterer Finans Norge, Finansforbundet og Senter for Seniorpolitikk til frokostseminar og lansering av rapporten «Seniorer i finansnæringen». 

05 sep

Operasjonell risiko – den vanskelige risikoen?

Finans Norge setter i dette seminaret søkelys på operasjonell risiko – både styring og måling av risikoen og risikoens mange og varierte aspekter. Målgruppen for seminaret er ledere på ulike nivåer og innenfor ulike områder i bankene, samt medarbeidere...

07 sep

Finans Norges skolekonferanse: Livsmestring – nå er det alvor!

Nye læreplaner med temaet livsmestring og personlig økonomi kommer høsten 2020. På årets skolekonferanse får du blant annet høre hvordan arbeidet med å utforme læreplanene foregår. Du møter også Kristin Halvorsen som forteller om sine egne erfaringer m...

07 jun

Kunnskapsmøte om klima som finansiell risiko

Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi. Det er stor risiko knyttet både til fysiske klimaendringer og alle forandringene overgangen til nullutslippssamfunnet representerer, mange sektorer blir berørt. Denne klimakvelden vi...

07 nov

Veiskille i boligmarkedet?

Finans Norges og Eiendom Norges boligkonferanse 7. november tar for seg både tilstanden i boligmarkedet, hvilke drivere som nå påvirker markedet og hva som er viktig for å oppnå en god byutvikling.  

19 okt

Juskonferansen 2017

Juskonferansen 2017 dekker blant annet aktuelle tema som hvitvasking, personvern og PSD2. I tillegg vil du få en orientering om blant annet boliglånsforskriften, ny finansavtalelov og gjeldsregister. Banklovkommisjonenes arbeid går mot slutte og det vi...

08 jun

Vil du (fortsatt) ha bank? Et seminar om digital inkludering

«Alle» snakker om digitalisering av banktjenester. Kontanter er «ut», bankansatte erstattes med roboter og filialene legges ned. Flere banktjenester automatiseres, og kundene blir stadig mer selvbetjente. Hvor fort går denne utviklingen, og hvordan vil...

17 aug

Grønn lønnsomhet - er det markedet som skal redde klimaet?

Arendalsuka: For at Norge skal lykkes med grønn omstilling, er det mange krefter som må fungere samtidig. Næringslivet etterlyser gode finansieringsløsninger for å lykkes i et konkurranseutsatt marked. Grundere med gullegg sliter med å kommersialisere....