Tidligere arrangementer

Gå til hovedinnhold

Tidligere arrangementer

21 sep

Complianceseminaret 2022

Finans Norge og Spama ønsker velkommen til årets complianceseminar som i år arrangeres som et fysisk 2-dagersarrangement på Quality Hotel Expo, Fornebu. Seminaret er praktisk rettet og vektlegger i stor grad nettverksbygging og muligheten for å diskute...

15 sep

Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere - september 2022

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til årets andre fagseminar- og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger i finansnæringen. Høstens samling arrangeres på Voksenåsen Kultur og konferanseho...

01 sep

Finans Norges Forbrukerkonferanse 2022

"Digitalt utenforskap – finansiell inkludering" er tema for årets Forbrukerkonferanse 1. september. Norge er blant de fremste digitale landene i verden. Men hva med de 600 000 som ikke er digitale? Hvordan kan vi som samfunn håndtere dette, og hva kan...

29 aug

Webinar arbeidsgiver: Pensjonsutvalgets rapport

I dette webinaret får du de viktigste anbefalingene Pensjonsutvalget kommer med som har betydning for arbeidsgiversiden. Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

15 aug

Sparebankforeningen på Arendalsuka

Den 15. august inviterer Sparebankforeningen til Arendalsuka, med en rekke spennende og aktuelle temaer på menyen. Arrangementene holdes i Sparebanken Sørs lokaler i Arendal sentrum.

23 jun

Webinar arbeidsgiver: Ofte stilte spørsmål 1. halvår 2022

Arbeidslivsavdelingen får mange spørsmål knyttet til individuell og kollektiv arbeidsrett, lønn og tariff. Mange av henvendelsene er relevante for flere av våre medlemsbedrifter og i dette webinaret vil vi gå gjennom noen av spørsmålene som ofte blir...

21 jun

Finansnæringens dag 2022: Et skjebnefellesskap

Store utfordringer krever samarbeid! Verden står overfor store utfordringer. Pandemien har herjet i over to år, og Russlands invasjon av Ukraina er den mest alvorlige krigen vi har opplevd i Europa siden andre verdenskrig. Det ser ut som vi langt på...

16 jun

Fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2022

Den 16. juni inviterer Finans Norge til et nytt fagseminar hvor vi tar opp aktuelle temaer knyttet til rapporteringspliktiges anti-hvitvaskingsarbeid. Under dagen vil du bl.a. få høre innlegg fra Finanstilsynet, Utenriksdepartementet, Enheten for...

08 jun

Bankregulatorisk fagseminar 2022

Det er høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig...

31 mai

Webinar arbeidsgiver: Juridiske sider av livsfasepolitikk

En god livsfasepolitikk er god personalpolitikk, men hvilke juridiske rammer må du forholde deg til i loven og i avtaleverket i finans? Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

19 mai

Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere - mai 2022

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til et nytt fagseminar og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger i finansnæringen. Seminaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere, men...

19 mai

Finans Norge presenterer Kompetansesjekken 2022

Tre fjerdedeler av finansnæringen har et udekket kompetansebehov i dag. Hvilken kompetanse er det arbeidsgiverne etterspør, og hvordan kan dette behovet dekkes? Hvordan kan du som arbeidstaker gjøre deg attraktiv for arbeidsgiverne i finans? Den 19. ma...

12 mai

Kurs i praktisk markedsføringsrett 2022

Det er mange regler å forholde seg til for den som driver med markedsføring, salg og kommunikasjon i en finansbedrift. Finans Norge ønsker derfor å invitere til kurs i praktisk markedsføringsrett den 12. mai. Kurset vil gi deg en grundig gjennomgang av...

27 apr

Bærekraftkonferansen 2022

Tap av natur og biologisk mangfold utgjør en stadig større trussel mot verdiskapning og finansiell stabilitet. For å sikre avkastning og investeringer må naturrisiko bli en del av finansforetakenes risikovurderinger og næringen må forstå naturrisiko på...

31 mar

Webinar arbeidsgiver: Forhandlingsstatistikken i finans

Lønnsstatistikken i finansnæringen lages av SSB på oppdrag fra tariffpartene og benyttes som grunnlag for tarifforhandlingene. En gjennomgang av statistikken er en god forberedelse for vårens lønnsforhandlinger. Finans Norge arrangerer Teams-webinar fo...

30 mar

For rådgivere i bank og NAV: Rådgivning når gjelden blir for stor

I dette webinaret møter du rådgivere fra DNB og NAV som tar for seg et praktisk case i gjeldsrådgivning, der de hjelper familien Krise som har alvorlige økonomiproblemer. Hvordan kartlegger rådgiverne familiens økonomi, hvilke råd vil de gi og hvordan...

29 mar

Lansering av Finans Norges klimarapport 2022

Hvor, når og hvem rammes hardest av klimaendringene i Norge? Og hva kan vi gjøre for å tilpasse oss et våtere og villere vær? Tirsdag 29. mars lanserte Finans Norge årets klimarapport på Teams Live.

23 mar

Webinar Ukraina – sanksjoner og finansiell inkludering

Finans Norge inviterer til et nytt webinar for medlemmer om krisen i Ukraina. Representanter fra Utenriksdepartementet, Digitaliseringsdirektoratet og Finans Norge vil gi en orientering. Det vil bli lagt særlig vekt på sanksjoner og finansiell...

09 mar

Webinar arbeidsgiver: Advarsel i arbeidsforhold

Advarsel er et virkemiddel arbeidsgiver kan bruke for å korrigere arbeidstakers adferd eller arbeidsutførelse. Advarsel er ikke lovregulert, og det er mange som er usikre på når advarsel kan gis, hvilke saksbehandlingsregler som gjelder og hva...

09 feb

Finans og frontfaget – rapport og debatt

I flere år har finansnæringens samlede lønnsvekst fremstått høyere enn hva frontfaget forutsetter. Dette har medført at næringen har fått en del kritikk. Finans Norge har derfor sett nærmere på finansnæringens lønnsdannelse og vil på dette webinaret...

26 jan

Obligasjonskonferansen 2022

Finans Norge inviterer til den årlige Obligasjonskonferansen 26. januar 2022. Konferansen vil ta for seg særlige aktuelle problemstillinger som er relevant for utstedere, investorer, analytikere, treasury, markets, tilretteleggere og andre med en...

09 des

Webinar arbeidsgiver: Hvordan utnytte verdien av mangfold?

Finans Norge har nettopp lansert en veileder om mangfoldsrekruttering som skal gi våre medlemsbedrifter praktiske råd for å fremme bevissthet og fokus på mangfoldsaspektet i rekrutteringsprosesser. Like viktig som rekruttering er det å klare å utnytte...

01 des

Pensjonskonferansen 2021 - AVLYST

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 1. desember. I år setter vi blant annet søkelyset på hvordan innføringen av egen pensjonskonto har gått. Og vi slipper heller ikke taket i bærekraft.

30 nov

Fagwebinar: Bærekraftig finans

Bærekraftig finans får stadig mer oppmerksomhet i finansnæringen, i realøkonomien og hos myndighetene. Nye regulatorisk krav, endrede kundepreferanser og en aktiv rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet er bare noen av driverne som gjør at bærekr...

25 nov

Arbeidslivsdagen 2021

Arbeidslivsdagen 2021 er for alle som jobber med HR og ledelse i Finans Norges medlemsbedrifter. Hvert år samles det deltakere fra bank og forsikring og den røde tråden i årets program er et arbeidsliv i endring. Meld deg på og få inspirasjon, nye idee...

16 nov

Hvitvaskingskonferansen 2021

Velkommen til årets hvitvaskingskonferanse, som også i år vil bli arrangert digitalt med live-sending fra Deichman Bjørvika den 16. og 17. november. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge.

12 nov

Kommunikasjonsseminaret 2021

Hvert år samler Finans Norge kommunikasjonsmedarbeidere fra hele finansbransjen til et nyttig og hyggelig treff der vi tar opp aktuelle kommunikasjonsfaglige temaer og deler erfaringer med hverandre.  På årets konferanse blir det blant annet snakk om...

08 nov

Kvinner i Finans Charter – derfor bør din bedrift signere!

Finansnæringen ønsker å øke kvinneandelen i ledende posisjoner og i spesialistfunksjoner gjennom initiativet Kvinner i Finans Charter. Dette er et initiativ som vil gi resultater! Her får du svar på hva Kvinner i Finans Charter er, og om dette er noe f...

04 nov

Betalingsformidlingskonferansen 2021

Finans Norge inviterer 4. november til den årlige Betalingsformidlingskonferansen på Quality Hotel Expo, Fornebu. Målgruppen for arrangementet er alle som er interessert i digitalisering, betalingsformidling eller bare generelt i penger! Også denne...

26 okt

Webinar arbeidsgiver: Oppfølging av sykmeldte ansatte

Arbeidsgiver har et bredt ansvar for å følge opp sykmeldte ansatte slik at disse kan komme raskt tilbake i arbeid. Hvordan går man fram, og hva bør man tenke på? Finans Norges arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

26 okt

Kapitalkravseminaret 2021

Finans Norge inviterer 26. oktober til Kapitalkravseminaret 2021. Arrangementet retter seg mot banksjefer og fagspesialister som ønsker å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor kapitalkravregelverket. Seminaret  arrangeres også denne høsten...