Tidligere arrangementer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tidligere arrangementer

03 mai

Fellesmøte Nemnda for helsevurdering

Finans Norge Forsikringsdrift inviterer til fellesmøte Nemnda for helsevurdering. Dette er et årlig seminar for personer som er ansatt i nemndas medlemsselskaper.

18 apr

FGs elkontrollkonferanse

FG inviterer til elkontrollkonferanse 18.-19. april på Radisson Blu Airport Hotel. 

06 apr

Kapitalmarkedsdag 2018

6. april arrangerer Finans Norge for andre gang en egen kapitalmarkedsdag i London. Internasjonale investorer, analytikere og andre interessenter som følger norsk finansnæring inviteres til en gjennomgang av de siste makroøkonomiske og regulatoriske...

20 mar

Finansnæringens dag 2018

Finans Norge arrangerer sin store årskonferanse, Finansnæringens dag, 20. mars. Hovedtema for konferansen er  INNENFOR // UTENFOR .  

15 mar

Kapitaleffektivisering

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank/finansinstitusjon.

15 mar

Frokostmøte: Digital kompetanse

Finansnæringen er inne i en digital omveltning som fører til store endringer for både ansatte og arbeidsgivere. Alle har behov for digital kompetanse, men hva er egentlig det og hvorfor trenger vi det?

14 mar

Sprinklerkonferansen

FG Skadeteknikk ønsker velkommen til årets store arrangement for alle som er involvert i sprinkler, slokkesystemer og skadeforebygging på en eller annen måte. Konferansen samler sprinklerbransjen, forsikring, myndigheter, brannvesen, leverandører og...

08 mar

Frokostmøte: Post #metoo og veien videre i finans

I samfunnsdebatten snakker vi om før og etter #metoo. Oppropet satte skjulte strukturer og skjeve maktforhold mellom kvinner og menn på dagsorden. Er det slik at vi etter #metoo-bølgen må lære å behandle hverandre på en ny måte? Hva betyr det egentlig?...

13 feb

FutureBank 2018

Velkommen til framtidens finansielle innovasjon i Norden! IKT Norge og Finans Norge har gleden av å invitere til konferansen FutureBank2018. Vi tar temperaturen på Fintech i 2018 og framover. 

23 jan

Finans Norges obligasjonskonferanse

Finans Norge inviterer til en heldags obligasjonskonferanse. Første del vil handle om utviklingstrekk i  obligasjonsmarkedet, mens andre del tar for seg OMF- spesifikke problemstillinger.

07 des

Fagseminar om gjenopprettingsplaner

Finans Norge inviterer til et heldags seminar der du kan lære mer om kravene til gjenopprettingsplaner og praktiske erfaringer med å utarbeide dem. Målgruppe er banksjefer og ledere innenfor økonomi og risikostyring i mindre og mellomstore banker.

06 des

Pensjonskonferanse

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 6. desember. Er det tid for sparerevolusjon med nye gunstige skatteregler for individuell pensjonssparing og innføring av aksjesparekonto? Hva med den finansielle...

05 des

Skadebehandlerkurs

Dagskurs for saksbehandlere innen skadeforsikring om arbeid mot svindel og hvitvasking.  Kurset er forbeholdt medlemmer av Finans Norge Forsikringsdrift.

28 nov

Kapitaleffektivisering

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda 28. november som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank/finansin...

23 nov

Likviditetsforum

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør. Finans Norge og Spama inviterer...

16 nov

Betalingsformidlings-konferansen

Finans Norges årlige betalingsformidlingskonferanse arrangeres 16. - 17. november. Dette er en viktig møteplass som i fjor samlet 300 deltakere.

09 nov

Hvitvaskingskonferansen 2017

Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven. 

08 nov

Fagseminar – nytt om bankregnskap og IFRS

Finans Norge inviterer til et nytt kurs om bankregnskap 8. november . Målgruppe er regnskaps- og økonomimedarbeidere i små og mellomstore banker. Kurset dekker nyheter både innenfor NGAAP og for IFRS. For IFRS er kurset tilpasset behovet for mindre og...

07 nov

Veiskille i boligmarkedet?

Finans Norges og Eiendom Norges boligkonferanse 7. november tar for seg både tilstanden i boligmarkedet, hvilke drivere som nå påvirker markedet og hva som er viktig for å oppnå en god byutvikling.  

06 nov

Bankregulatorisk fagseminar

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsme...

03 nov

Kommunikasjonsseminaret 2017

Finans Norge inviterer til det årlige kommunikasjonsseminaret. Målgruppen er medarbeidere i medlemsbedriftene som jobber med kommunikasjon.

03 nov

Kurs i personvern i Trondheim

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil få betydning for finansnæringen. Finans Norge gjennomfører i samarbeid med Datatilsynet kurs for våre medlemmer.