Tidligere arrangementer

Gå til hovedinnhold

Tidligere arrangementer

25 jan

Obligasjonskonferansen 2023

Finans Norge inviterer til den årlige Obligasjonskonferansen 25. januar 2023, som i år avholdes på Clarion Hotel The Hub. Konferansen vil ta for seg særlige aktuelle problemstillinger som er relevant for utstedere, investorer, analytikere, treasury,...

15 des

Kurs for saksbehandlere innen skadeforsikring

Etter ønske fra selskapene er det besluttet i Fagutvalg Kriminalitet Forsikring (FKF) at Finans Norge Forsikringsdrift skal arrangere dagskurs for saksbehandlere innen skadeforsikring. 

08 des

Naturrisiko i finans: Hvordan påvirkes finansnæringen?

Tap av natur og biologisk mangfold utgjør en finansiell risiko som både næringslivet og finansnæringen må forholde seg til. Hvordan skal finansnæringen forholde seg til denne risikoen?  Finans Norge, WWF og Deloitte lanserer 8. desember en rapport som...

01 des

Pensjonskonferansen 2022

BI og Finans Norge har igjen gleden av å ønske velkommen til årets Pensjonskonferanse 1.desember på Handelshøyskolen BI. Vi vil få et innblikk i hva som skjer på det regulatoriske området fra Finanstilsynet, en oppdatering om Pensjonsutvalgets rapport ...

30 nov

Fagseminar krisehåndtering 2022

Finans Norge, i samarbeid med Finanstilsynet, Norges Bank og Bankenes sikringsfond inviterer til fagseminar om krisehåndtering av banker i Norge. Seminaret finner sted hos Finans Norge i Hansteensgate 2, Oslo.

29 nov

Likviditetsforum 2022

Finans Norge og Spama ønsker velkommen tilbake til Likviditetsforum på Hotel Bristol! Konferansen vil ta for seg aktuelle tema innen banklikviditet som status i kredittmarkedet, pengemarkedet, digitale sentralbankpenger, bærekraft og en regulatorisk...

24 nov

Kapitalkravseminaret 2022

Finans Norge inviterer 24. november til Kapitalkravseminaret 2022. Arrangementet retter seg mot banksjefer og fagspesialister som ønsker å holde seg oppdatert på utviklingen innenfor kapitalkravregelverket. Årets arrangementet er hybrid så vi ser frem...

24 nov

Arbeidslivsdagen 2022

Finans Norge inviterer til Arbeidslivsdagen 2022 den 24.november! Arbeidslivsdagen er for alle som jobber med HR og ledelse i Finans Norges medlemsbedrifter. Dagen samler deltakere fra bank, forsikring og andre finansbedrifter. Våre medlemmer ga klare...

17 nov

Hvitvaskingskonferansen 2022

Velkommen til årets Hvitvaskingskonferanse, som i år arrangeres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport den 17. til 18. november. Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge.

16 nov

Webinar for rådgivere: Avslag - what?

De økonomiske tidene er tøffe for mange husholdninger allerede, og tøffere skal det bli. Når ny finansavtalelov trer i kraft 1. januar 2023 får bankene avslagsplikt. Bli med på webinar om avslag på lån og god rådgivning, onsdag 16. november. Webinaret ...

14 nov

Webinar om ny lånegarantiordning

Invitasjon til medlemsmøte om den nye lånegarantiordningen til næringslivet, som følge av høye strømpriser. Ordningen er godkjent av EFTAs overvåkingsorgan (ESA), og er nå operativ. I møtet vil Eksfin gi en nærmere presentasjon av ordningen.

10 nov

Betalingsformidlingskonferansen 2022

I november inviterer Finans Norge til årets viktigste konferanse for alle som er interessert i digitalisering og betalingsformidling. Velkommen til Betalingsformidlingskonferansen som i år arrangeres over to dager, 10.-11. november på Quality Hotel Exp...

04 nov

Kommunikasjonsseminaret 2022

4. november inviterer Finans Norge til vårt årlige kommunikasjonsseminar på Bjørvika konferansesenter. I en tid preget av fake news, økt cyberrisiko, usikre økonomiske tider vil vi diskutere hvordan en best kommuniserer i krisetider. I tillegg vil vi...

03 nov

Fagwebinar bærekraftig finans 2022

Finans Norge inviterer til fagwebinar der du får en grundig oppdatering på aktuelt regelverk innen bærekraftig finans. De siste årene har vi sett en rekke nye regelverk bli innført, i tillegg til innføring av bærekraftrelaterte krav i eksisterende...

31 okt

Sparebankdagene 2022

Sparebankforeningen inviterer til årets Sparebankdager i Kristiansand 31. oktober - 2. november. Tradisjonen tro legger vi til rette for en kombinasjon av faglig og sosialt påfyll gjennom spennende innledninger, dialog på tvers av næringen og god tid...

27 okt

Juskonferansen 2022

Finans Norge inviterer 27.-28. oktober til den årlige Juskonferansen som i år arrangeres på Quality Hotell Expo på Fornebu.  Målgruppen er jurister, advokater, complianceansvarlige og andre som jobber med juridiske spørsmål i finansnæringen.

18 okt

Boligkonferansen 2022

Finans Norge og Eiendom Norge inviterer til den årlige Boligkonferansen den 18. oktober 2022 på Hotel Bristol i Oslo. 

11 okt

Webinar for bankene om bransjenorm finansiell inkludering

Bransjenormen Finansiell inkludering trer i kraft 1.november. Det er mange kunder som ser frem til at normen skal iverksettes, og Finans Norge ønsker å bidra til at bankene er best mulig forberedt. Webinaret passer for ledere PM, compliance-ansvarlige ...

10 okt

Webinar om statsbudsjettet

Sparebankforeningen inviterer til webinar om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Vi vil både se på makrotallene i budsjettet, og hvilke endringer og konsekvenser budsjettet kan ha for banknæringen.

21 sep

Complianceseminaret 2022

Finans Norge og Spama ønsker velkommen til årets complianceseminar som i år arrangeres som et fysisk 2-dagersarrangement på Quality Hotel Expo, Fornebu. Seminaret er praktisk rettet og vektlegger i stor grad nettverksbygging og muligheten for å diskute...

15 sep

Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere - september 2022

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til årets andre fagseminar- og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger i finansnæringen. Høstens samling arrangeres på Voksenåsen Kultur og konferanseho...

01 sep

Finans Norges Forbrukerkonferanse 2022

"Digitalt utenforskap – finansiell inkludering" er tema for årets Forbrukerkonferanse 1. september. Norge er blant de fremste digitale landene i verden. Men hva med de 600 000 som ikke er digitale? Hvordan kan vi som samfunn håndtere dette, og hva kan...

29 aug

Webinar arbeidsgiver: Pensjonsutvalgets rapport

I dette webinaret får du de viktigste anbefalingene Pensjonsutvalget kommer med som har betydning for arbeidsgiversiden. Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

15 aug

Sparebankforeningen på Arendalsuka

Den 15. august inviterer Sparebankforeningen til Arendalsuka, med en rekke spennende og aktuelle temaer på menyen. Arrangementene holdes i Sparebanken Sørs lokaler i Arendal sentrum.

23 jun

Webinar arbeidsgiver: Ofte stilte spørsmål 1. halvår 2022

Arbeidslivsavdelingen får mange spørsmål knyttet til individuell og kollektiv arbeidsrett, lønn og tariff. Mange av henvendelsene er relevante for flere av våre medlemsbedrifter og i dette webinaret vil vi gå gjennom noen av spørsmålene som ofte blir...

21 jun

Finansnæringens dag 2022: Et skjebnefellesskap

Store utfordringer krever samarbeid! Verden står overfor store utfordringer. Pandemien har herjet i over to år, og Russlands invasjon av Ukraina er den mest alvorlige krigen vi har opplevd i Europa siden andre verdenskrig. Det ser ut som vi langt på...

16 jun

Fagseminar anti-hvitvasking og terrorfinansiering 2022

Den 16. juni inviterer Finans Norge til et nytt fagseminar hvor vi tar opp aktuelle temaer knyttet til rapporteringspliktiges anti-hvitvaskingsarbeid. Under dagen vil du bl.a. få høre innlegg fra Finanstilsynet, Utenriksdepartementet, Enheten for...

08 jun

Bankregulatorisk fagseminar 2022

Det er høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsmessig...

31 mai

Webinar arbeidsgiver: Juridiske sider av livsfasepolitikk

En god livsfasepolitikk er god personalpolitikk, men hvilke juridiske rammer må du forholde deg til i loven og i avtaleverket i finans? Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

19 mai

Fagseminar personvernombud og personvernrådgivere - mai 2022

Finans Norge og Finans Norge Forsikringsdrift har gleden av å invitere til et nytt fagseminar og nettverkssamling for de som arbeider med personvernproblemstillinger i finansnæringen. Seminaret er rettet mot personvernombud og personvernrådgivere, men...

19 mai

Finans Norge presenterer Kompetansesjekken 2022

Tre fjerdedeler av finansnæringen har et udekket kompetansebehov i dag. Hvilken kompetanse er det arbeidsgiverne etterspør, og hvordan kan dette behovet dekkes? Hvordan kan du som arbeidstaker gjøre deg attraktiv for arbeidsgiverne i finans? Den 19. ma...

12 mai

Kurs i praktisk markedsføringsrett 2022

Det er mange regler å forholde seg til for den som driver med markedsføring, salg og kommunikasjon i en finansbedrift. Finans Norge ønsker derfor å invitere til kurs i praktisk markedsføringsrett den 12. mai. Kurset vil gi deg en grundig gjennomgang av...

27 apr

Bærekraftkonferansen 2022

Tap av natur og biologisk mangfold utgjør en stadig større trussel mot verdiskapning og finansiell stabilitet. For å sikre avkastning og investeringer må naturrisiko bli en del av finansforetakenes risikovurderinger og næringen må forstå naturrisiko på...