Tidligere arrangementer

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Tidligere arrangementer

06 jun

Bærekraftkonferansen 2018

På Finans Norges bærekraftkonferanse 6. juni lanseres finansnæringens eget veikart for grønn konkurransekraft. Veikartet viser hvordan finansnæringen kan spille en nøkkelrolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn og hvordan næringen, myndighet...

30 mai

Bankregulatorisk fagseminar

Sentrale medarbeidere på ulike fagområder i Finans Norge deg en oversikt over de mest sentrale utviklingstrekkene  innenfor bankområdet.

15 mai

Egenkapitalbevis-konferansen 2018

Konferansen gir oppdatert kunnskap og analyse av sentrale sparebanker og belyser temaer som vil ha betydning for utviklingen i norsk finansnæring framover.

03 mai

Fellesmøte Nemnda for helsevurdering

Finans Norge Forsikringsdrift inviterer til fellesmøte Nemnda for helsevurdering. Dette er et årlig seminar for personer som er ansatt i nemndas medlemsselskaper.

18 apr

FGs elkontrollkonferanse

FG inviterer til elkontrollkonferanse 18.-19. april på Radisson Blu Airport Hotel. 

06 apr

Kapitalmarkedsdag 2018

6. april arrangerer Finans Norge for andre gang en egen kapitalmarkedsdag i London. Internasjonale investorer, analytikere og andre interessenter som følger norsk finansnæring inviteres til en gjennomgang av de siste makroøkonomiske og regulatoriske...

20 mar

Finansnæringens dag 2018

Finans Norge arrangerer sin store årskonferanse, Finansnæringens dag, 20. mars. Hovedtema for konferansen er  INNENFOR // UTENFOR .  

15 mar

Kapitaleffektivisering

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank/finansinstitusjon.

15 mar

Frokostmøte: Digital kompetanse

Finansnæringen er inne i en digital omveltning som fører til store endringer for både ansatte og arbeidsgivere. Alle har behov for digital kompetanse, men hva er egentlig det og hvorfor trenger vi det?

14 mar

Sprinklerkonferansen

FG Skadeteknikk ønsker velkommen til årets store arrangement for alle som er involvert i sprinkler, slokkesystemer og skadeforebygging på en eller annen måte. Konferansen samler sprinklerbransjen, forsikring, myndigheter, brannvesen, leverandører og...

08 mar

Frokostmøte: Post #metoo og veien videre i finans

I samfunnsdebatten snakker vi om før og etter #metoo. Oppropet satte skjulte strukturer og skjeve maktforhold mellom kvinner og menn på dagsorden. Er det slik at vi etter #metoo-bølgen må lære å behandle hverandre på en ny måte? Hva betyr det egentlig?...

13 feb

FutureBank 2018

Velkommen til framtidens finansielle innovasjon i Norden! IKT Norge og Finans Norge har gleden av å invitere til konferansen FutureBank2018. Vi tar temperaturen på Fintech i 2018 og framover. 

23 jan

Finans Norges obligasjonskonferanse

Finans Norge inviterer til en heldags obligasjonskonferanse. Første del vil handle om utviklingstrekk i  obligasjonsmarkedet, mens andre del tar for seg OMF- spesifikke problemstillinger.

07 des

Fagseminar om gjenopprettingsplaner

Finans Norge inviterer til et heldags seminar der du kan lære mer om kravene til gjenopprettingsplaner og praktiske erfaringer med å utarbeide dem. Målgruppe er banksjefer og ledere innenfor økonomi og risikostyring i mindre og mellomstore banker.

06 des

Pensjonskonferanse

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 6. desember. Er det tid for sparerevolusjon med nye gunstige skatteregler for individuell pensjonssparing og innføring av aksjesparekonto? Hva med den finansielle...

05 des

Skadebehandlerkurs

Dagskurs for saksbehandlere innen skadeforsikring om arbeid mot svindel og hvitvasking.  Kurset er forbeholdt medlemmer av Finans Norge Forsikringsdrift.

28 nov

Kapitaleffektivisering

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda 28. november som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank/finansin...

23 nov

Likviditetsforum

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør. Finans Norge og Spama inviterer...

16 nov

Betalingsformidlings-konferansen

Finans Norges årlige betalingsformidlingskonferanse arrangeres 16. - 17. november. Dette er en viktig møteplass som i fjor samlet 300 deltakere.