Tidligere arrangementer

13 feb

FutureBank 2018

Velkommen til framtidens finansielle innovasjon i Norden! IKT Norge og Finans Norge har gleden av å invitere til konferansen FutureBank2018. Vi tar temperaturen på Fintech i 2018 og framover. 

23 jan

Finans Norges obligasjonskonferanse

Finans Norge inviterer til en heldags obligasjonskonferanse. Første del vil handle om utviklingstrekk i  obligasjonsmarkedet, mens andre del tar for seg OMF- spesifikke problemstillinger.

07 des

Fagseminar om gjenopprettingsplaner

Finans Norge inviterer til et heldags seminar der du kan lære mer om kravene til gjenopprettingsplaner og praktiske erfaringer med å utarbeide dem. Målgruppe er banksjefer og ledere innenfor økonomi og risikostyring i mindre og mellomstore banker.

06 des

Pensjonskonferanse

Finans Norge og Handelshøyskolen BI inviterer til den årlige pensjonskonferansen 6. desember. Er det tid for sparerevolusjon med nye gunstige skatteregler for individuell pensjonssparing og innføring av aksjesparekonto? Hva med den finansielle...

05 des

Skadebehandlerkurs

Dagskurs for saksbehandlere innen skadeforsikring om arbeid mot svindel og hvitvasking.  Kurset er forbeholdt medlemmer av Finans Norge Forsikringsdrift.

28 nov

Kapitaleffektivisering

Hvordan sikre optimal kapitalstørrelse, og hvordan anvende kapitalen på best mulig måte? Finans Norge og Spama har i samarbeid med forelesere satt sammen en agenda 28. november som inspirerer til et målrettet arbeid med kapitalbruk i egen bank/finansin...

23 nov

Likviditetsforum

Likviditetsforum har siden slutten av 1990-tallet vært en årlig møteplass for ansatte i finansnæringen og relevante myndighetsorganer som arbeider innenfor områdene likviditet, finansiering, økonomi og betalingsoppgjør. Finans Norge og Spama inviterer...

16 nov

Betalingsformidlings-konferansen

Finans Norges årlige betalingsformidlingskonferanse arrangeres 16. - 17. november. Dette er en viktig møteplass som i fjor samlet 300 deltakere.

09 nov

Hvitvaskingskonferansen 2017

Konferansen er et samarbeid mellom ØKOKRIM, Finanstilsynet og Finans Norge. Målsettingen er å presentere aktuelle temaer, saker og problemstillinger som har betydning for finansforetakenes etterlevelse av hvitvaskingsloven. 

08 nov

Fagseminar – nytt om bankregnskap og IFRS

Finans Norge inviterer til et nytt kurs om bankregnskap 8. november . Målgruppe er regnskaps- og økonomimedarbeidere i små og mellomstore banker. Kurset dekker nyheter både innenfor NGAAP og for IFRS. For IFRS er kurset tilpasset behovet for mindre og...

07 nov

Veiskille i boligmarkedet?

Finans Norges og Eiendom Norges boligkonferanse 7. november tar for seg både tilstanden i boligmarkedet, hvilke drivere som nå påvirker markedet og hva som er viktig for å oppnå en god byutvikling.  

06 nov

Bankregulatorisk fagseminar

Det er fortsatt høy endringstakt når det gjelder nasjonal og internasjonal bankregulering. Reguleringene innebærer helt sentrale rammebetingelser for næringen. Manglende oversikt over status og utvikling medfører derfor både strategisk og forretningsme...

03 nov

Kommunikasjonsseminaret 2017

Finans Norge inviterer til det årlige kommunikasjonsseminaret. Målgruppen er medarbeidere i medlemsbedriftene som jobber med kommunikasjon.

03 nov

Kurs i personvern i Trondheim

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil få betydning for finansnæringen. Finans Norge gjennomfører i samarbeid med Datatilsynet kurs for våre medlemmer. 

02 nov

Kurs i personvern i Bergen

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil få betydning for finansnæringen. Finans Norge gjennomfører i samarbeid med Datatilsynet kurs for våre medlemmer. 

31 okt

Arbeidsmiljøkurs for Finans Norges medlemsbedrifter

Finans Norge og Finansforbundet inviterer i samarbeid med Stamina Helse til grunnkurs i arbeidsmiljø for ansatte i Finans Norges medlemsbedrifter. På grunn av stor interesse for kurset settes det opp 2 kurs.  Det første holdes i 31.10.- 1.11.2017 og de...

19 okt

Egenkapitalbevisseminar mindre sparebanker

Sparebankenes egenkapitalbevis gir typisk høyere direkteavkastning og mindre nedsiderisiko  enn de fleste aksjer. De siste årene har en lang rekke mindre sparebanker utstedt egenkapitalbevis. På dette seminaret får du oppdaterte analyser av...

19 okt

Juskonferansen 2017

Juskonferansen 2017 dekker blant annet aktuelle tema som hvitvasking, personvern og PSD2. I tillegg vil du få en orientering om blant annet boliglånsforskriften, ny finansavtalelov og gjeldsregister. Banklovkommisjonenes arbeid går mot slutte og det vi...

19 okt

Seminar for utredere

Finans Norge Forsikringsdrift inviterer til seminar for utredere 19. oktober. Arrangementet denne dagen er åpent også for utredere som ikke er ansatt i en våre medlemsbedrifter. 

27 sep

Arbeidslivet 2022

Er du klar for et arbeidsliv med roboter og kunstig intelligens?  Finans Norge inviterer til konferanse om fremtidens arbeidsliv 27. september i Vika kino.  #arb2022

26 sep

Complianceseminaret 2017

For syvende gang arrangerer Finans Norge sammen med SPAMA sitt årlige complianceseminar. Seminaret er først og fremst rettet mot compliancemedarbeidere i banker med konsesjon til å yte investeringstjenester, men er relevant for investeringsrådgivere,...

08 sep

Kurs i personvern

Personvernforordningen (GDPR) trer i kraft i mai 2018 og vil få betydning for finansnæringen. Finans Norge gjennomfører i samarbeid med Datatilsynet kurs for våre medlemmer.