Foreldre snakker mindre med barna om personlig økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Foreldre snakker mindre med barna om personlig økonomi

Kunnskap om personlig økonomi kan forhindre mange å gå i luksusfella. Finans Norges husholdningsundersøkelse viser imidlertid at foreldre ikke lenger snakker like mye med barna sine om temaet som for tre år siden.

Bilde av ungdommer

I 2014 oppga 54 prosent av foreldre med barn at de snakket mye med barna sine om temaet hjemme. I 2017 er andelen sunket til 33 prosent.

– Vi synes dette resultatet er bekymringsfult, for slik kunnskap blir stadig viktigere å ha, sier fagsjef Hilde E. Johansen i Finans Norge.

Hun viser til at det i dagens samfunn er mange kompliserte spørsmål å ta stilling til for de unge, og mange fristelser som er lett tilgjengelig på nett og i sosiale medier. Kunnskap om renter, lån, kortbruk, sparing og budsjettering er viktig basiskunnskap for ungdom som skal inn i voksenlivet.

Hva med skolen?

– Når foreldre snakker mindre med barna sine om privatøkonomi og hvordan familiens husholdningsbudsjett går opp, må andre trå til. Nå er det kanskje enda viktigere enn noen gang at skolen tar et grep, sier Johansen.

De nye læreplanene som kommer i 2020 har temaet “livsmestring”. Personlig økonomi er en del av dette.

– Det gjenstår imidlertid å se hvor mye rom personlig økonomi får, og frykten er at det drukner helt i konkurransen med de andre emnene som også skal inn i livsmestrings-temaet, sier Johansen. Hun håper personlig økonomi får prioritet i de fremtidige læreplanene, og at skolen får større ansvar for å gi de unge økonomiopplæring enn de har i dag.

Frem til det – spill Kahoot!

Finansnæringen i Norge jobber aktivt med tiltak for å bedre opplæringen av ungdom i personlig økonomi. Mer enn halvparten av et årskull i ungdomsskolen får hvert år undervisning i “Økonomi og karrierevalg”, et opplegg som Ungt Entreprenørskap (UE) har utviklet sammen med Finans Norge. I tillegg har alle aktører som tilbyr undervisning til skolen gått sammen i nettverket Skolemeny.

Nå inviterer næringen alle ungdomsskoleklasser til å være med på NM og EM i pengequiz. Hele 29 land rundt om i Europa skal arrangere landsfinaler og den europeiske finalen går i Brussel 8. mai. Den norske finalen går 13. mars kl 09.00.

– En slik konkurranse er et virkemiddel for å lære opp enda flere ungdom i temaet personlig økonomi. Vi håper så mange klasser som mulig melder seg på, og bruker “øvings-kahootene” vi har laget for å forberede seg til NM-finalen. Gjør de det, lærer de mye personlig økonomi, avslutter Hilde E. Johansen i Finans Norge.

Figur fra Husholdningsundersøkelsen
Figur fra Husholdningsundersøkelsen

Pengequiz for ungdomsskoleklasser

Logoen til EMQ

Hvilken ungdomsskoleklasse i Norge kan mest om personlig økonomi? Hvilke elever skal representere Norge under EM i personlig økonomi?

Om undersøkelsen

Finans Norge har årlig gjennomført en undersøkelse for å kartlegge ulike sider ved husholdningenes økonomi. Undersøkelsen har variert i innhold fra år til år og spenner over et bredt felt, for eksempel: sparing, pensjon, forventninger om boligpriser og rente og hvem som er spesielt utsatt dersom renten stiger. Undersøkelsen er landsrepresentativ, og for 2017 er den gjennomført av Netigate Norge med panel fra Norstat på vegne av Finans Norge. Utvalget var 1000 respondenter i aldergruppen fra 18 år og eldre.