Husholdningsundersøkelsen 2017

Gå til hovedinnhold

Husholdningsundersøkelsen 2017

Stor usikkerhet om egen pensjon

Halvparten av nordmenn over 18 år tror ikke folketrygden og tjenestepensjon vil være nok å leve av når vi blir pensjonister. – Da skulle man tro at alle disse sparte til pensjon og fra ganske ung alder, men det er ikke tilfelle, sier Gry Nergård,...

Foto av fire eldre menn sittende på en benk

Foreldrehjelp inn i boligmarkedet øker

Den nylig gjennomførte Husholdningsundersøkelsen 2017 viser at antallet under 40 år som sier de har fått økonomisk støtte til bolighjelp, har økt fra 29 til 37 prosent fra 2015.

Foto av jente med mennesker rundt seg