Eldre med solid økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Eldre med solid økonomi

En typisk husholdning i aldersgruppen 63-68 år har i dag en samlet nettoformue på ca. 3,8 millioner kroner. Tilsvarende verdi for husholdninger under 63 år er 2,2 millioner kroner. – Mange eldre husholdninger har med andre ord en solid økonomi med høye formuesverdier og gode pensjoner, sier fagsjef Rolf Mæhle i Finans Norge og viser til en undersøkelse utført av TNS Gallup på vegne av NOVA og Finans Norge.

Bilde av eldre mennesker på en benk ved et vann

I tallene er verdien av bolig, hytte og bil tatt med, og gjeld fratrukket. I undersøkelsen oppgir halvparten at de har verdier opp til 3,8 millioner kroner, men det er selvsagt store variasjoner under og over denne verdien.

Vilje til å bruke av boligkapitalen

Undersøkelsen, som ble gjennomført i siste halvdel av 2015, har også tall for husholdningenes vilje til å bruke av boligkapitalen sin.

– I lys av den kraftige økningen i boligverdier, skulle man tro at viljen til å bruke av boligkapitalen øker. Men denne undersøkelsen viser at det har vært relativt små holdningsendringer knyttet til dette spørsmålet, sier Mæhle.

Folk blir mer tilbakeholdne med å bruke av boligkapitalen jo eldre de blir. I 2006 svarte 21 prosent i aldersgruppen 50-62 år at de ikke ville brukt av boligformuen. Ti år senere svarer 32 prosent i aldersgruppen 60-71 år det samme.

Undersøkelsen viser også at færre vil bruke av boligkapitalen ved å ta opp lån, mens flere heller vil vurdere å bytte dagens bolig mot en mindre og rimeligere.