Husholdningsundersøkelsen 2016

Gå til hovedinnhold

Husholdningsundersøkelsen 2016

Eldre med solid økonomi

En typisk husholdning i aldersgruppen 63-68 år har i dag en samlet nettoformue på ca. 3,8 millioner kroner. Tilsvarende verdi for husholdninger under 63 år er 2,2 millioner kroner. – Mange eldre husholdninger har med andre ord en solid økonomi med høye...

Bilde av eldre mennesker på en benk ved et vann

Flere godt voksne kjøper bolig

Middelaldrende og eldre med god økonomi utgjør en økende andel av dem som kjøper bolig, ifølge en studie.  Mens aldersgruppen 50–68 år i 2012 utgjorde 14 prosent av dem som nylig hadde kjøpt bolig, økte denne andelen til 28 prosent høsten 2015. 

Boligblokker. Foto.