Sterk boligoptimisme - svært få frykter et boligprisfall

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Sterk boligoptimisme - svært få frykter et boligprisfall

9 av ti nordmenn tror boligprisene vil være uendret eller stige det nærmeste året, viser Husholdningsundersøkelsen 2014, som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge. En av to mener risikoen for et større boligprisfall de neste fem årene er lav, i følge samme undersøkelse. – Selv om boligmarkedet virker robust, bør dagens boligkjøpere ta høyde for at boligprisene kan falle både på kort og noe lengre sikt, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Boligprisene økte i gjennomsnitt med 3,4 prosent fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Prisene på eneboliger og blokkleiligheter økte med henholdsvis 3,9 og 3,4 prosent. Prisene på småhus steg med 2,8 prosent i denne perioden.

– Husholdningsundersøkelsen, og andre tilsvarende undersøkelser, viser at folk flest har et positivt syn på boligmarkedet og fortsatt prisvekst. Fundamentale forhold som arbeidsmarked og lønnsvekst, rentenivå, befolkningsvekst og boligbygging tilsier at dagens boligpriser er godt funderte, men vi vet at også psykologi spiller inn, sier Kreutzer.

Boligprisene har steget mye siden boligkrakket tidlig på 1990-tallet, men underveis har det vært mindre perioder med fall. Som for eksempel perioden august 2007 til desember 2008, under finanskrisen, da boligprisene falt nærmere 15 prosent. Prisfallet ble imidlertid innhentet i løpet av kort tid etter finanskrisen.

Kan fort snu

– I dag er det optimisme blant husholdningene, men denne kan snu dersom svake internasjonale konjunkturer og fortsatt fall i oljepris og oljeinvesteringer for alvor slår inn i norsk økonomi. Dette kan dra ned boligetterspørselen, og dermed også boligprisene. Siden bolig utgjør en stor andel av formuen til folk flest, risikerer vi at dette også smitter over på forbruket og derigjennom forsterker nedgangen i økonomien.

En sikkerhetsventil bankene benytter er å undersøke om boliglånssøkere tåler en renteoppgang. Den øvelsen bør også boligkjøpere gjøre, og eventuelt regne på hva som skjer med egenkapitalen dersom vi får et fall i boligprisen.

– De som kjøper bolig i dag må betale rekordhøye kvadratmeterpriser. På den annen siden er lånerentene nå lave. En effektiv måte å redusere risikoen på, er å ta tidlig krafttak for å nedbetale lånet så mye som mulig, så raskt som mulig. Kanskje vente et par år med nytt kjøkken og bad, og heller nedbetale ekstra dersom belåningsgraden er høy, avslutter han.