Mange med boliggevinst i millionklassen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mange med boliggevinst i millionklassen

Ni av ti boligeiere som har gjort seg opp en mening om markedsverdien på egen bolig mener den er høyere i dag enn da de kjøpte. Av disse tror 60 prosent at merverdien er en million kroner eller høyere, viser Husholdningsundersøkelsen 2014 som Norstat har gjennomført for Finans Norge. – Men det er viktig å påpeke at dette er latente gevinster som først kommer til syne ved et eventuelt salg, sier Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge til dn.no.

Andelen boligeiere som tror boligen i dag er verdt mer enn den ble kjøpt for har økt jevnt og trutt de siste årene, fra 75 prosent i 2008 til 89 prosent de to siste årene. Den viktigste forklaringen er en boligprisvekst i samme periode på drøyt 30 prosent.

– Tar vi med løpende nedbetaling av boliglån, vil gevinsten – målt som forskjell mellom markedsverdi og gjenstående boliglån – for mange være enda høyere, sier Mæhle.

Dette gjenspeiler seg tydelig i en analyse Statistisk sentralbyrå (SSB) gjorde tidligere i år: Den viser at husholdningene de siste årene har hatt en betydelig økning i gjennomsnittlig nettoformue, definert som forskjellen mellom eiendeler (inkludert bolig) og gjeld. Basert på siste tilgjengelige selvangivelsestall (2012) anslår SBB at 52 prosent av privathusholdningene hadde en nettoformue på over enn million. En av tre har i følge byrået passert en nettoformue på to millioner kroner, i all hovedsak på grunn av boligprisveksten.

Store forskjeller i aldersgruppene

Mæhle mener dette viser at norske husholdninger generelt er solide, men han understreker at størrelsen og sammensetningen av nettoformuen varierer mye fra aldersgruppe til aldersgruppe.

– De yngste har naturlig nok en lavere nettoformue, og boligen består gjerne av en større andel av formuen enn for de eldre aldersgruppene, sier Mæhle, som påpeker at mange unge dermed også er sårbare i tilfelle et boligprisfall.

Vern om egenkapitalen

– Isolert sett vil mange unge tjene på et boligprisfall dersom de skal kjøpe en større og dyrere bolig, men det hjelper lite dersom boligprisfallet har spist opp egenkapitalen i boligen de i dag eier. Med lav eller ingen egenkapital, blir det for mange vanskelig å kjøpe noe nytt, påpeker Mæhle, og gir følgende råd til førstegangskjøpere som må låne relativt mye:

– Bruk dagens lave renter til å nedbetale så mye du kan på lånet. Vurder å utsette større investeringer til boliglånet er nede på et nivå som gjør at du tåler et boligprisfall uten at egenkapitalen blir spist opp.