Husholdningsundersøkelsen 2014

Gå til hovedinnhold

Husholdningsundersøkelsen 2014

Manglende kunnskap om fastrente

– Andelen boliglån med rentebinding ligger på et svært lavt nivå. Det er nok lite kunnskap i befolkningen om fastrentelån, og vi ser at det er mange myter knyttet til det, sier fagsjef Rolf Mæhle i Finans Norge til dn.no 13. januar. I Husholdningsundersøkel...

Mange med boliggevinst i millionklassen

Ni av ti boligeiere som har gjort seg opp en mening om markedsverdien på egen bolig mener den er høyere i dag enn da de kjøpte. Av disse tror 60 prosent at merverdien er en million kroner eller høyere, viser Husholdningsundersøkelsen 2014 som Norstat har...

Foreldre trår til ved barnas boligkjøp

Fire av ti foreldre over 50 år oppgir å ha støttet barna økonomisk i forbindelse med boligkjøp, viser Husholdningsundersøkelsen 2014 som Norstat har gjennomført for Finans Norge. – Foreldre og familie har blitt stadig viktigere for førstegangskjøpere, gjenn...

Sterk boligoptimisme - svært få frykter et boligprisfall

9 av ti nordmenn tror boligprisene vil være uendret eller stige det nærmeste året, viser Husholdningsundersøkelsen 2014, som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge. En av to mener risikoen for et større boligprisfall de neste fem årene er lav, i føl...