Stor boligoptimisme

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stor boligoptimisme

Økonomisk uro internasjonalt og fallende boligpriser i de fleste europeiske land til tross: Nordmenn har svært liten tro på fallende boligpriser her til lands. 9 av 10 tror boligprisene vil stige eller være uendret det neste året. – Både banker og boligkjøpere må være forberedt på at det kan inntreffe hendelser som kan gi et boligprisfall også i Norge, påpeker Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). 

Kun åtte prosent av de spurte tror boligprisene vil falle det neste året. Seks av ti tror de vil stige, mens tre av ti tror på uendret boligpris. Dette viser ferske tall fra Husholdningsundersøkelsen, som Norstat har gjennomført for FNO.Kreutzer er ikke overrasket over den sterke boligoptimismen. Han peker på følgende årsaker:  

 – Folk flest har trygge jobber og utsikter til lønnsvekst. Myndighetene stimulerer norsk økonomi gjennom en ekspansiv finans- og pengepolitikk, blant annet ved å holde styringsrenten lav. Dette bidrar til lave lånerenter nå, og utsikter til lave renter også de nærmeste årene.  På toppen av dette favoriserer skattesystemet det å kjøpe fremfor å leie bolig, sier Kreutzer.

Mye kan skje på kort tid

– Samtidig vet vi at uventede hendelser raskt kan påvirke boligmarkedet. Alle som kjøpte bolig i perioden januar 2007 til mai 2008 opplevde at boligverdien var lavere 12 måneder senere. Dette skjedde i kjølvannet av finanskrisen og en brå renteoppgang. Størst var boligprisfallet i perioden november 2007 til samme måned året etter. Da falt boligprisen med hele ti prosent, og det tok nesten to år før den var tilbake på november 2007-nivå.  Kreutzer mener det er viktig å huske på dette, selv om de færreste boligkjøp gjøres med så kort tidshorisont. Ikke minst gjelder det førstegangskjøpere som kanskje ikke skal bo så lenge i sin første bolig. Han minner også om at relativt store transaksjonskostnader ved kjøp og salg av bolig spiser av egenkapitalen. 

– Det verste som kan skje er at et boligprisfall spiser opp hele eller store deler av egenkapitalen ved et senere salg. Det vil gjøre det krevende å komme inn i boligmarkedet igjen. Et godt råd er å nedbetale lånet så mye og så raskt som mulig, sier Kreutzer, som peker på at stigende økonomisk uro i Europa, oljeprisfall og renteoppgang kan være hendelser som kan påvirke boligprisene negativt. 

Figur 1: Boligprisspørsmål – Husholdningsundersøkelsen 2012 

Figur 2: 12 måneders boligprisvekst i Norge de siste ti årene.  
Kilde: Norges Eiendomsmeglerforbund, (NEF) Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF), Finn.no, og Pöyry