Mange tror ikke fastrente lønner seg

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mange tror ikke fastrente lønner seg

Halvparten av dem som ikke vil binde renten på boliglånet tror det ikke lønner seg med en fastrenteavtale. Det framgår av husholdningsundersøkelsen som Norstat har gjennomført for Finans Norge (FNO). – Valget bør i hovedsak bygge på en vurdering av om privatøkonomien tåler rystelser eller ikke, for eksempel i form av en kraftig renteøkning, sier assisterende fagdirektør Rolf Mæhle i Finans Norge. 

Andelen fastrente øker nå i Norge, men veksten skjer fra et lavt nivå. Ifølge Statistisk sentralbyrå er andelen fastrentelån av bankenes totale boligutlån 9,5 prosent i 3. kvartal 2012. Dette er det høyeste nivået for denne andelen siden utgangen av 2005. Den tilsvarende andelen i kredittforetakene var 7,3 prosent.

Mæhle advarer mot å la forventet lønnsomhet være det avgjørende kriteriet ved valg av fast eller flytende lånerente.

– Over lang tid vil fastrenten normalt ligger over den flytende. Men for rentebindingsperioder på 3-10 år, som er det mest vanlige i Norge, er det ikke usannsynlig at den faste renten kan ligge lavere enn den flytende. Det har vi sett på 2000-tallet, fremholder han, og legger til

Kombinasjon kan være lurt

– For låntakere flest bør rentebinding eller ei basere seg på en vurdering av hva privatøkonomien tåler av ekstrakostnader, det være seg en høyere lånerente eller andre uforutsette utgifter. Dessuten er det viktig å være klar over at det ikke er snakk om enten eller. Mange vil være tjent med en kombinasjon av fast og flytende rente. Hvor stor andel på som bør være fast eller flytende avhengig av hvor robust privatøkonomien er. En kombinasjonsløsning gir i ”pose og sekk”; større trygghet for renteutgiftene, og mulighet til fleksibel nedbetaling på den delen av lånet som har variabel rente.

Spesielt for unge med høy belåning

– For unge mennesker med høy belåning, kan det for eksempel være smart å kombinere fast og flytende rente. Lånet med fast rente kan ha relativt kort nedbetalingstid, mens lånet med flytende rente kan ha lang nedbetalingstid. Sistnevnte kan uansett nedbetales raskere dersom økonomien tillater det. Snakk med banken om den løsningen som passer best for deg og din privatøkonomi, råder Mæhle.