Flere med bedre økonomi i år enn i 2011

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flere med bedre økonomi i år enn i 2011

24 prosent oppgir at de har en litt bedre økonomisk situasjon nå enn for ett år siden og 8 prosent sier de har fått det mye bedre i 2012 enn året før. Dette viser tall fra Husholdningsundersøkelsen, som Norstat har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). – De siste årene har god lønnsvekst og lav rente vært husholdningens gullgruve, sier Rolf Mæhle, assisterende fagdirektør i FNO.

Mange norske husholdninger nyter godt av at krisen i Europa har holdt rentene på et rekordlavt nivå her hjemme. 

– Inntekten har vi en god sikkerhet for i dag, og i tillegg vil vi antageligvis få en grei lønnsvekst fremover. Men hvis den internasjonale nedgangen vedvarer, og kanskje til og med akselerer, vil også norsk økonomi bli berørt, sier Mæhle.

Bedringer i forhold til for fem år siden

Det generelle bildet er at vi er mer robuste enn tidligere, og dermed i større grad tåler uforutsette utgifter. Mange sitter på rammelån med ubenyttet kredittramme, hvilket representerer en buffer. 

71 prosent sier at de ikke vil ha problemer med en ekstra utgift på 20.000,-. For fem år siden svarte 66 prosent det samme. 

De unge voksne sliter mer 

4 av 10 unge voksne i aldersgruppen 21 til 25 år oppgir at de har ganske store problemer hvis de får en uventet utgift på 20.000 kroner og 2 av 10 unge voksne vet ikke hvor stort beløp de kan skaffe til veie på kort varsel hvis det skulle bli nødvendig.

– Det er ikke unaturlig at de unge voksne har størst utfordringer i forhold til å takle uforutsette utgifter, men det er tankevekkende at så mange som 4 av 10 ikke vil klare og skaffe til veie 20 000 kroner på kort varsel, sier Rolf Mæhle. 

– For mange av disse er kredittkort en kortsiktig utvei, men kredittkortgjeld kan bli til en langsiktig plage dersom privatøkonomien ikke tillater rask nedbetaling. Det er viktig ikke å havne på etterskudd i privatøkonomien. 

To gode råd for å få styring på økonomien:

  • For det første; bygg opp en god bufferkapital så raskt som mulig, gjerne halvannen ganger månedsinntekten. Ta et skippertak nå i jula, når mange av oss trekkes halv skatt. Opprett deretter en liten spareavtale på din lønnskonto der det overføres et lite beløp til bufferkontoen hver måned.
  • For det andre; ta umiddelbar affære dersom noe uforutsett skulle skje. For eksempel dersom du skulle gå på en stor og uforutsett bilverkstedregning, snakk med bilverkstedet om for eksempel en oppdeling av regningen.


Tall fra Husholdningsundersøkelsen:

  • 24 % av de spurte oppgir at de har en litt bedre økonomisk situasjon nå enn for ett år siden.
  • 8 % sier de har fått det mye bedre.
  • 83 % oppgir at de aldri har kommet opp i situasjoner der de ikke har penger til å betale regninger.
  • 71 % sier at de ikke vil ha problemer med en ekstra utgift på 20.000,-. For fem år siden svarte 66 % det samme.
  • Ved en ekstra utgift på 40.000,- svarer 51 % at de ikke vil ha problemer å betale. 26 % svarer at de får ganske store problemer.
  • 4 av 10 unge voksne (21-25 år) har ganske store problemer hvis de får en uventet utgift på 20.000 kroner. 1 av 4 unge voksne klarer seg akkurat med de inntektene de har.