Fallende kurve for rammelån

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fallende kurve for rammelån

Andelen rammelån av totale boliglån i bankene og kredittforetakene fortsetter å falle, og er nå den laveste på tre år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Det stemmer med vår siste husholdningsundersøkelse fra tidligere i vinter der åtte av ti med rammelån svarte at de betaler regelmessige avdrag. Fire av ti svarte at opptrekket i dag er lavere enn opptrekket på tidspunktet da lånet ble innvilget, sier ass. fagdirektør Rolf Mæhle i Finans Norge.

Rammelån ble for alvor introdusert i 2005, og det nye låneproduktet bredte raskt om seg. Det viste seg å tilfredsstille et behov og ønske hos mange låntakere, ikke minst de med godt nedbetalte boliger og en ellers ordnet privatøkonomi.

Erstatter forbrukslån

Rammelånene erstatter i betydelig utstrekning forbrukslånene som mange tidligere tydde til når de hadde behov for ekstra penger til for eksempel kjøp av hvite- og brunevarer, eller bil og båt. Siden renten på rammelånene gjennomgående er lik bankenes beste lånerenter, innebærer dette en betydelig rentebesparelse for kundene.

Topp i 2011

I løpet av få år steg andelen rammelån av totale boliglån fra noen små prosent til nærmere 28 prosent for drøyt ett år siden. Siden den gang har imidlertid andelen falt jevn og trutt, til siste måling (per utgangen av november 2012) på 24,8 prosent, i følge nye tall fra SSB.– Det er nok flere grunner til dette fallet, sier Mæhle og peker på tre av dem:

  • Finanstilsynets innstramming; i desember 2011 strammet tilsynet inn belåningsgraden fra 75 prosent i første versjon av retningslinjene (mars 2010) til 70 prosent.
  • Bankene har hele tiden gitt uttrykk for at dette ikke er et låneprodukt for alle, men for kunder med en solid og velordnet økonomi. I dette ligger en naturlig ”tilbudsbegrensning”.
  • Videre viser undersøkelser at rammelånskunder flest betaler ned regelmessig også på disse lånene.

– I vår siste husholdningsundersøkelse fra tidligere i vinter svarte 8 av 10 med rammelån at de betaler regelmessige avdrag. Fire av ti svarte at opptrekket i dag er lavere enn opptrekket på tidspunktet da lånet ble innvilget. Dette er en god indikasjon på at rammelånskundene har et sundt og godt forhold til den betydelige fleksibiliteten som ligger i dette låneproduktet, sier Mæhle.

Om rammelån

Rammelånet er noe så uvanlig som et låne- og spareprodukt i ett.  Spareprodukt i den forstand at kunden kan bruke overskuddslikviditet til å nedbetale rammelånet, for så senere å ”ta ut” sparepengene ved å trekke opp lånet igjen. ”Innskuddsrenten” er i så fall identiske med lånerenten.