Husholdningsundersøkelsen 2012

Gå til hovedinnhold

Husholdningsundersøkelsen 2012

Fallende kurve for rammelån

Andelen rammelån av totale boliglån i bankene og kredittforetakene fortsetter å falle, og er nå den laveste på tre år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Det stemmer med vår siste husholdningsundersøkelse fra tidligere i vinter der åtte av t...

Velger nedbetaling av lån som spareform

Syv av ti sier at de ser på nedbetaling av lån som den mest gunstige spareformen i 2013. Dette viser husholdningsundersøkelsen som Norstat har gjennomført for Finans Norge. På fire år har andelen som sier de sparer 50 000 kroner eller mer i året økt fra 18 til 33 prosent og innskudd i bank er fremdeles den mest foretrukne spareformen.

Mange tror ikke fastrente lønner seg

Halvparten av dem som ikke vil binde renten på boliglånet tror det ikke lønner seg med en fastrenteavtale. Det framgår av husholdningsundersøkelsen som Norstat har gjennomført for Finans Norge (FNO). – Valget bør i hovedsak bygge på en vurdering av om...

Flere med bedre økonomi i år enn i 2011

24 prosent oppgir at de har en litt bedre økonomisk situasjon nå enn for ett år siden og 8 prosent sier de har fått det mye bedre i 2012 enn året før. Dette viser tall fra Husholdningsundersøkelsen, som Norstat har gjennomført for Finansnæringens...

Mer boligbygging nødvendig

For å snu trenden med stadig stigende boligpriser må det bygges flere boliger. Dette var konklusjonen da Norges Eiendomsmeglerforbund arrangerte sin boligkonferanse fredag 23. november. – Det er for lavt tilbud av boliger i pressområdene i dag. Derfor er...

Stor boligoptimisme

Økonomisk uro internasjonalt og fallende boligpriser i de fleste europeiske land til tross: Nordmenn har svært liten tro på fallende boligpriser her til lands. 9 av 10 tror boligprisene vil stige eller være uendret det neste året. – Både banker og...

Egenkapitalkrav gir klasseskille

Åtte av ti mener at kravet om 15 prosent egenkapital for å få boliglån skaper et uønsket klasseskille mellom de som har og de som ikke har foreldre som kan hjelpe til. Dette viser ferske tall fra Husholdningsundersøkelsen, som Norstat har gjennomført for...