Stadig flere unge må ha hjelp fra foreldrene til boligkjøp

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stadig flere unge må ha hjelp fra foreldrene til boligkjøp

29 prosent av boligeiere under 40 år har fått økonomisk hjelp fra familie/foreldre til kjøp av boligen, viser en fersk undersøkelse. Dette er en markert økning i forhold til tidligere undersøkelser.  – Terskelen for førstegangsetablering i boligmarkedet har økt kraftig i denne perioden. Boligprisene har steget med drøyt 20 prosent, og det har blitt strammere retningslinjer for å få boliglån, sier assisterende fagdirektør Rolf Mæhle i FNO.

Tallene er hentet fra en fersk undersøkelse som Norstat har utført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– Det har alltid vært dyrt å etablere seg i egen bolig, påpeker han, og legger til:

– Men i den siste treårsperioden har det blitt enda mer krevende for de som skal kjøpe for første gang, i hovedsak unge. Dette har ført til at foreldre og annen familie i stadig større utstrekning har bidratt med egenkapital eller kausjon.

Finanstilsynet innførte i mars 2010 retningslinjer for bankenes utlån til boligformål med minimum ti prosent egenkapital som en norm. I desember i år ble normen økt til 15 prosent.

– Dette vil med stor sannsynlighet føre til at enda flere vil få behov for hjelp fra familien når de skal kjøpe egen bolig, påpeker Mæhle, og viser til undersøkelsen der foreldre blir spurt om de har planer om å gi mer økonomisk støtte til barna:

– Her svarer hele 48 prosent ja, sier han.

Tall fra undersøkelsen

  • 29 prosent av boligkjøperne under 40 år sier de har fått hjelp av familie/foreldre til boligetablering, i følge den landsdekkende spørreundersøkelsen som ble foretatt i november i år. Det tilsvarende tallet i 2010 og 2009 var hhv 21 og 16 prosent.
  • Tar vi utgangspunkt i de som forteller at de har fått støtte til boligetablering, er gjennomsnittlig støttebeløp 320 000 kroner. 
  • Den mest vanlige hjelpen er å kausjonere for boliglånet (32 prosent), gi forskudd på arv (27 prosent) eller et større pengebeløp (25 prosent).  
  • Det er mindre vanlig at foreldre gir støtte til å dekke bo- og levekostnader (13 prosent) eller tar opp lån på bolig i eget navn (12 prosent).

Tallfakta

Boligeiere under 40 år som har fått hjelp fra familie/foreldre til kjøp av bolig. Prosentandeler som svarer ja (kilde: Husholdningsundersøkelsen 2011, utført av Norstat for FNO)

Under 30 år 30-39 år Totalt for alders-
gruppen inntil 40 år
2009 19 13 16
2010 15 26 21
2011 30 28 29