Over halvparten tror boligprisene vil stige

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Over halvparten tror boligprisene vil stige

55 prosent av befolkningen tror boligprisene vil stige i 2012, mens 8 prosent tror på prisfall på boliger det neste året. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor er det likevel færre som tror på prisoppgang og flere som tror på prisnedgang. Det viser en fersk undersøkelse som Norstat har gjennomført på oppdrag for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– Et klart flertall tror på fortsatt boligprisvekst, men det er også verdt å merke seg at andelen som tror prisene vil falle neste år har økt fra 3 prosent i fjor til 8 prosent i år. Faktisk er det slik at 4 av 10 tror på uendret eller fallende boligpris. Dette til tross for at så å si alle makroøkonomer, inkludert ekspertene i Statistisk sentralbyrå, mener boligprisene skal videre opp neste år, sier ass. fagdirektør Rolf Mæhle i FNO.

– Undersøkelsen viser at folk flest følger godt med og tar innover seg at krisen i internasjonal økonomi kan smitte over på Norge generelt og boligmarkedet spesielt. Vi mener dette er en sunn skepsis, sier Mæhle.

Fersk erfaring med boligprisfall

– Vi har fersk erfaring for at boligprisene kan falle også her til lands. Det skjedde i 2002/2003 i forbindelse med at arbeidsledigheten økte, og det skjedde igjen i 2007/2008 i forbindelse med finanskrisen, sier Mæhle.

– Samtidig er det slik at boligen for mange ikke bare er et tak over hodet, men også et foretrukket investeringsobjekt. For noen handler det om å kjøpe en større bolig enn de strengt tatt trenger, for andre om å kjøpe fritidsbolig/bolig for utleie og for atter andre å bruke ledig kapital til å pusse opp boligen. Gunstige skatteregler bidrar i så måte til å øke interessen for bolig også som investeringsobjekt. Alt annet like bidrar dette til å presse prisene oppover.

– Men vi så i 2002/2003 og i 2007/2008 at stemningen i boligmarkedet kan endre seg raskt, dersom for eksempel arbeidsledigheten øker og rentene stiger. Når det er sagt, er det vanskelig i dag å se for seg et fall i boligmarkedet de nærmeste årene, men risikoen er der. Det viktige er at boligkjøperne har en bevisst strategi/plan dersom boligprisene skulle falle og/eller lånerenten stige, sier han.

Undersøkelse november 2011

Tror du at boligprisene vil stige, være omtrent uendret eller bli redusert det nærmeste året? 
(Sammenligning med tilsvarende undersøkelse i 2010 - alle tall i prosent)

2010 2011
Vil stige 61 55
Vil være uendret 32 32
Vil reduseres 3 8
Vet ikke/ubesvart 4 5