– Unge bør ta større ansvar for egen økonomi

Gå til hovedinnhold
Publisert:

– Unge bør ta større ansvar for egen økonomi

De fleste mellom 22 og 30 år sier de har god økonomi og kan spare, og majoriteten har aldri problemer med å betale regninger ved forfall. Samtidig oppgir 7 av 10 at de i mindre eller liten grad følger med på renteutviklingen. Det viser en undersøkelse som Norstat har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

– Vissheten om en trygg buffer hos foreldrene må ikke bli en sovepute for de unge. De må lære å ta mer ansvar for egen økonomi. I så måte er det bra at over 60 prosent sier de har sparepenger i tilfelle en akutt pengeknipe, sier ass. fagdirektør Hilde E. Johansen i FNO.

– Det er verd å merke seg at 2 av 10 sier at de vil be om hjelp fra familien dersom de må skaffe ekstra penger til veie på kort varsel, sier Johansen.

Mange økonomiske fallgruver

De unge står overfor mange økonomiske valg i etableringsfasen, og det er mange fallgruver når det gjelder personlig økonomi. Noen eksempler på dette er utdannings- og yrkesvalg, forbruksgjeld og boligetablering.

– Her er det lett å trå feil dersom man mangler den nødvendige grunnkompetansen, sier Johansen, som påpeker at denne ikke kommer av seg selv. 

– Den handler om å ha oversikt og kontroll over egen økonomi, og kunne drive økonomisk fremtidsplanlegging enten det gjelder boligetablering og låneopptak, eller sparing og pensjon. I den forbindelse er det viktig å følge med på renteutviklingen og den økonomiske situasjonen generelt, og ikke minst kunne vurdere hvordan den virker inn på egen økonomi.

– Denne og andre undersøkelser har avdekket at alt for mange unge mennesker mangler den nødvendige kunnskapen for å kunne håndtere egen økonomi når de skal etablere seg på egen hånd. Skolen er et naturlig sted å lære om dette, og derfor mener FNO at personlig økonomi må få en større plass i de obligatoriske fagene i grunnskolen, sier Johansen.

Flere resultater fra undersøkelsen
Tallene gjelder unge i alderen 22 - 30 år:

  • 68 prosent sier at de har så god økonomi at de kan spare temmelig mye eller litt.
  • 5 prosent må bruke av sparepengene for å klare seg, og 3 prosent sier at pengene ikke strekker til.       
  • 78 prosent har aldri problemer med å betale regninger ved forfall.
  • 54 prosent har ingen problemer med en uventet utgift på 20.000 kroner, 20 prosent sier de ikke vil få store problemer med dette, og 22 prosent vil få problemer i ganske stor grad. 
  • Dersom de må skaffe penger på kort varsel, vil 64 prosent bruke av sparepengene, 20 prosent vil be om hjelp fra familien og 12 prosent vil låne mer i banken.
  • 72 prosent følger ikke med på renteutviklingen, eller bare i mindre grad.