Husholdningsundersøkelsen 2011

Gå til hovedinnhold

Husholdningsundersøkelsen 2011

– Unge bør ta større ansvar for egen økonomi

De fleste mellom 22 og 30 år sier de har god økonomi og kan spare, og majoriteten har aldri problemer med å betale regninger ved forfall. Samtidig oppgir 7 av 10 at de i mindre eller liten grad følger med på renteutviklingen. Det viser en undersøkelse som...

8 av 10 tåler sterkt rentehopp

46 prosent av landets boliglånskunder tror at renten skal opp i 2012. Hele 8 av 10 sier at de i mindre grad eller ikke i det hele tatt vil få økonomiske problemer dersom den øker med tre prosentpoeng. – De fleste har god privatøkonomisk kontroll, selv om...

Over halvparten tror boligprisene vil stige

55 prosent av befolkningen tror boligprisene vil stige i 2012, mens 8 prosent tror på prisfall på boliger det neste året. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor er det likevel færre som tror på prisoppgang og flere som tror på prisnedgang. Det viser en fersk undersøkelse som Norstat har gjennomført på oppdrag for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

7 av 10 betaler regelmessige avdrag på rammelånet

Selv om det for den enkelte låntaker er valgfritt om de vil betale avdrag på rammelånene, velger likevel 7 av 10 å gjøre dette, viser en fersk undersøkelse som Norstat har gjennomført på oppdrag fra FNO. – De fleste som har slike lån ser ut til å håndtere fleksibiliteten som ligger i lånet på en forsvarlig måte, sier assisterende fagdirektør Rolf Mæhle i FNO.

Stadig flere unge må ha hjelp fra foreldrene til boligkjøp

29 prosent av boligeiere under 40 år har fått økonomisk hjelp fra familie/foreldre til kjøp av boligen, viser en fersk undersøkelse. Dette er en markert økning i forhold til tidligere undersøkelser.  – Terskelen for førstegangsetablering i boligmarkedet har økt kraftig i denne perioden. Boligprisene har steget med drøyt 20 prosent, og det har blitt strammere retningslinjer f...