Mange unge i betalingstrøbbel

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Mange unge i betalingstrøbbel

10 prosent av de under 30 år sier at de av og til, eller oftere, ikke klarer å betale regninger ved forfall. Dette viser en undersøkelse som Norstat nylig har gjennomført for FNO. Samtidig oppgir de at de klarer seg bra med den inntekten de har. Mye tyder dermed på at de ikke klarer å styre egen økonomi. - God økonomistyring handler om å innarbeide gode vaner. Foreldrene og skolen må i større grad på banen, sier utredningsleder Hilde E. Johansen i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

- Det er tøft å flytte hjemmefra og etablere seg på egen hånd. Enda tøffere er det hvis man mangler kunnskap om hvordan man skal styre privatøkonomien. Det er mange fristelser og lett å miste oversikten, sier Johansen.

Personlig økonomi i skolen

Voksenlivet innebærer at man påtar seg økonomiske forpliktelser. Derfor må de unge lære rette holdninger til pengebruk slik at de kan håndtere privatøkonomien sin selv når de flytter hjemmefra. I tillegg til at foreldrene må på banen bør temaet personlig økonomi også komme sterkere inn i skolene.

–Vi mener at personlig økonomi bør være et eget obligatorisk fag allerede på ungdomskolenivå. FNO har utarbeidet mye materiell som kan brukes i undervisningen, sier Hilde E. Johansen.

Varierende økonomioppdragelse

Den økonomiske delen av oppdragelsen varierer mye. I noen hjem er det vanlig å snakke med barna om økonomi, og foreldrene lar barna få lommepenger slik at de kan lære å prioritere selv. Andre foreldre lærer ikke barna om personlig økonomi.

- Det finnes ingen oppskrift på hvordan foreldre skal gi barna opplæring i økonomi. Det er viktig å lære seg å spare, hvordan du kan få pengene til å vare lenger og hvordan du kan sette opp et enkelt budsjett, avslutter Johansen.

 Økonomitips for foreldre:

• Snakk med barna om penger og økonomi. Fortell dem hva ting koster og hvor mye av løpende inntekter som går med til å drifte familien.

• Lær barna å sette seg sparemål, og la dem oppleve gleden ved å nå dette målet.

• For å få lommepenger bør barnet utføre en arbeidsoppgave som er utover det som bør være en selvfølge. Hvilke arbeidsoppgaver og hvor stor lønn tilpasses barnets alder.

• Lær ungdommen å sette opp et budsjett slik at de blir bevisst på hva pengene går til.

• Gi ungdommen ansvar for å disponere pengene selv ved at de får lommepenger regelmessig. Da lærer de å prioritere. 
 
• Ungdom må lære at tilgangen på penger er begrenset. Sett derfor grenser for hva de kan få.

• Skal ungdom som har egen fast inntekt betale for seg hjemme? Det kan være nyttig for å lære seg personlig økonomi i praksis.