Få tror på boligprisfall

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Få tror på boligprisfall

Ni av ti tror boligprisene vil stige eller være uendret i løpet av neste år. Dette viser en fersk undersøkelse Norstat har gjort for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Denne optimismen er ganske spesiell. Samtidig som det er internasjonal uro, sitter vi her i Norge og ser en skyfri himmel, sier assisterende direktør Rolf Mæhle i FNO.

Blant 1.000 spurte, tror kun tre prosent på fallende boligpris. Seks av ti tror boligprisen vil stige neste år og hele ni av ti tror boligprisen vil stige eller holde seg uendret.

Praktisk talt ingen tror på boligprisfall. Det er gode grunner til å være optimist, men jeg vil advare folk mot å basere seg på økte boligpriser, særlig på kort sikt, sier Mæhle.

Advarer mot egenkapitalfellen

Vi skal ikke mer enn drøyt to år tilbake før vi opplevde et betydelig fall i boligprisene.

Derfor er det overraskende at så mange nå tror nåværende boligpriser vil holde seg minst ett år frem i tid, sier Mæhle som advarer mot å havne i ”egenkapitalfellen”: Kjøpe bolig i et kortsiktig perspektiv med lav egenkapital, for så å måtte selge i et fallende marked slik at hele eller store deler av egenkapitalen går tapt. Dette kan gjøre veien inn igjen i boligmarkedet veldig lang og kronglete.

Boligprisene svinger mer enn mange later til å tro, og de kan falle relativt mye på kort tid, slik vi så i 2008. Man må heller ikke glemme at boligmarkedet er selektivt: Det er ikke gitt at objektet man eier vil stige i verdi selv om boligmarkedet stiger generelt, avslutter Mæhle.

Undersøkelsen

Spørsmålet som ble stilt i undersøkelsen var:

Tror du at boligprisene vil stige, være omtrent uendret eller bli redusert det nærmeste året?

Vil stige 61 %
Vil være uendret 32 %
Vil reduseres 3 %
Vet ikke/ubesvart 4 %