Bankinnskudd fortsatt populær spareform

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankinnskudd fortsatt populær spareform

Tradisjonelle bankinnskudd vokser jevnt og trutt, rekordlave renter til tross. Fra august i fjor til samme måned i år var innskuddsveksten fem prosent. Norske privatpersoner, inklusive personlig næringsdrivende, har nå ca 770 milliarder kroner på ”bankbok”.

Interessen for bankinnskudd bekreftes også i en fersk undersøkelse foretatt av Norstat for FNO: Hele 78 prosent av de spurte har det siste året satt sparepengene i bank.  

- Selv om veksten i bankinnskudd fra privatpersoner er lavere enn for noen år tilbake, må vi likevel kunne si at innskuddsveksten er god. Ikke minst i lys av at rentene er lave, og at mange også velger å nedbetale ekstra på lånet. Sistnevnte registreres jo ikke i innskuddsstatistikken, men kan sidestilles med tradisjonell banksparing, sier Rolf Mæhle, assisterende direktør i FNO.  

Forsiktig med sparepengene

Mæhle mener at folk flest er forsiktige når det kommer til plassering av sparepengene. Han fremholder at mange småsparere har gode grunner til å jakte på høyere avkastning enn det bankkontoen gir, for eksempel ved å plassere en større andel av sparekapitalen i aksjefond. Aksjefond forventes over tid å gi en ekstraavkastning i forhold til den risikofrie bankrenten på 2,5-3 prosent i året. 

Sparer mest i bank

FNOs ferske undersøkelse viser at 78 prosent av de spurte har satt sparepengene i bank, det siste året. 31 prosent har plassert penger i aksje-, rente- eller obligasjonsfond. Bare syv prosent har kjøpt enkeltaksjer, blant dem er dobbelt så mange menn som kvinner.

Se også: Tabell over hvilke spareprodukter folk plasserer i

Penger i egen bolig

I følge beregninger fra Norges Bank er den samlede verdien av våre boliger rundt 4 500 milliarder kroner. Dertil kommer verdien av våre fritidsboliger i Norge og utlandet som i følge anslag fra FNO kan beløpe seg til rundt 650 milliarder kroner. Til sammenligning har norske husholdninger samlede finansielle eiendeler, inklusive all pensjonssparing, på drøyt 2 500 milliarder kroner, altså litt under halvparten av verdien av våre boliger og fritidseiendommer.