Husholdningsundersøkelsen 2010

Gå til hovedinnhold

Husholdningsundersøkelsen 2010

Mange tåler stor renteøkning

Flertallet av landets boliglånskunder tror at renten skal opp i 2011, men nesten 8 av 10 sier at de i mindre grad eller ikke i det hele tatt vil få økonomiske problemer dersom den øker med tre prosentpoeng. Men forskjellene mellom aldersgruppene er store,...

Mange unge i betalingstrøbbel

10 prosent av de under 30 år sier at de av og til, eller oftere, ikke klarer å betale regninger ved forfall. Dette viser en undersøkelse som Norstat nylig har gjennomført for FNO. Samtidig oppgir de at de klarer seg bra med den inntekten de har. Mye tyder dermed på at de ikke klarer å styre egen økonomi. - God økonomistyring handler om å innarbeide gode vaner. Foreldrene og...

Rammelånskunder med god økonomisk disiplin

Seks av ti rammelånskunder har i dag uendret eller lavere opptrekk på rammelånet enn de hadde da lånet ble tatt opp, viser en fersk undersøkelse Norstat har utført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Få tror på boligprisfall

Ni av ti tror boligprisene vil stige eller være uendret i løpet av neste år. Dette viser en fersk undersøkelse Norstat har gjort for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). – Denne optimismen er ganske spesiell. Samtidig som det er internasjonal uro, sitter vi her i Norge og ser en skyfri himmel, sier assisterende direktør Rolf Mæhle i FNO.

Bankinnskudd fortsatt populær spareform

Tradisjonelle bankinnskudd vokser jevnt og trutt, rekordlave renter til tross. Fra august i fjor til samme måned i år var innskuddsveksten fem prosent. Norske privatpersoner, inklusive personlig næringsdrivende, har nå ca 770 milliarder kroner på ”bankbok”.

Betaler ned ekstra på lånet

En av fem låntakere mellom 30 og 39 år har betalt ned ekstra på lånet sitt det siste året. Det viser ferske tall som Norstat har innhentet for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). – Mange har hatt en god lønnsøkning det siste året, og mange har kommet...