Husholdningsundersøkelsen

Gå til hovedinnhold

Husholdningsundersøkelsen

Manglende kunnskap om fastrente

– Andelen boliglån med rentebinding ligger på et svært lavt nivå. Det er nok lite kunnskap i befolkningen om fastrentelån, og vi ser at det er mange myter knyttet til det, sier fagsjef Rolf Mæhle i Finans Norge til dn.no 13. januar. I Husholdningsundersøkel...

Mange med boliggevinst i millionklassen

Ni av ti boligeiere som har gjort seg opp en mening om markedsverdien på egen bolig mener den er høyere i dag enn da de kjøpte. Av disse tror 60 prosent at merverdien er en million kroner eller høyere, viser Husholdningsundersøkelsen 2014 som Norstat har...

Foreldre trår til ved barnas boligkjøp

Fire av ti foreldre over 50 år oppgir å ha støttet barna økonomisk i forbindelse med boligkjøp, viser Husholdningsundersøkelsen 2014 som Norstat har gjennomført for Finans Norge. – Foreldre og familie har blitt stadig viktigere for førstegangskjøpere, gjenn...

Sterk boligoptimisme - svært få frykter et boligprisfall

9 av ti nordmenn tror boligprisene vil være uendret eller stige det nærmeste året, viser Husholdningsundersøkelsen 2014, som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge. En av to mener risikoen for et større boligprisfall de neste fem årene er lav, i føl...

Ni av ti boligeiere tror på solid boliggevinst

Ni av ti mener de sitter på en boliggevinst, og for et stort flertall overstiger denne en halv million kroner. Dette viser tall fra husholdningsundersøkelsen som Norstat har utført for Finans Norge. – Den generelt sterke boligprisveksten de siste 20 årene h...

Fire av ti får bolighjelp fra foreldre

Fire av ti har fått økonomisk hjelp av familien i forbindelse med kjøp av bolig. Det framgår av husholdningsundersøkelsen som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge. Antallet er en fordobling siden kravet om egenkapital ved boligkjøp først ble...

Fallende kurve for rammelån

Andelen rammelån av totale boliglån i bankene og kredittforetakene fortsetter å falle, og er nå den laveste på tre år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Det stemmer med vår siste husholdningsundersøkelse fra tidligere i vinter der åtte av t...

Velger nedbetaling av lån som spareform

Syv av ti sier at de ser på nedbetaling av lån som den mest gunstige spareformen i 2013. Dette viser husholdningsundersøkelsen som Norstat har gjennomført for Finans Norge. På fire år har andelen som sier de sparer 50 000 kroner eller mer i året økt fra 18 til 33 prosent og innskudd i bank er fremdeles den mest foretrukne spareformen.

Mange tror ikke fastrente lønner seg

Halvparten av dem som ikke vil binde renten på boliglånet tror det ikke lønner seg med en fastrenteavtale. Det framgår av husholdningsundersøkelsen som Norstat har gjennomført for Finans Norge (FNO). – Valget bør i hovedsak bygge på en vurdering av om...

Flere med bedre økonomi i år enn i 2011

24 prosent oppgir at de har en litt bedre økonomisk situasjon nå enn for ett år siden og 8 prosent sier de har fått det mye bedre i 2012 enn året før. Dette viser tall fra Husholdningsundersøkelsen, som Norstat har gjennomført for Finansnæringens...

Mer boligbygging nødvendig

For å snu trenden med stadig stigende boligpriser må det bygges flere boliger. Dette var konklusjonen da Norges Eiendomsmeglerforbund arrangerte sin boligkonferanse fredag 23. november. – Det er for lavt tilbud av boliger i pressområdene i dag. Derfor er...

Stor boligoptimisme

Økonomisk uro internasjonalt og fallende boligpriser i de fleste europeiske land til tross: Nordmenn har svært liten tro på fallende boligpriser her til lands. 9 av 10 tror boligprisene vil stige eller være uendret det neste året. – Både banker og...

Egenkapitalkrav gir klasseskille

Åtte av ti mener at kravet om 15 prosent egenkapital for å få boliglån skaper et uønsket klasseskille mellom de som har og de som ikke har foreldre som kan hjelpe til. Dette viser ferske tall fra Husholdningsundersøkelsen, som Norstat har gjennomført for...

– Unge bør ta større ansvar for egen økonomi

De fleste mellom 22 og 30 år sier de har god økonomi og kan spare, og majoriteten har aldri problemer med å betale regninger ved forfall. Samtidig oppgir 7 av 10 at de i mindre eller liten grad følger med på renteutviklingen. Det viser en undersøkelse som...

8 av 10 tåler sterkt rentehopp

46 prosent av landets boliglånskunder tror at renten skal opp i 2012. Hele 8 av 10 sier at de i mindre grad eller ikke i det hele tatt vil få økonomiske problemer dersom den øker med tre prosentpoeng. – De fleste har god privatøkonomisk kontroll, selv om...

Over halvparten tror boligprisene vil stige

55 prosent av befolkningen tror boligprisene vil stige i 2012, mens 8 prosent tror på prisfall på boliger det neste året. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor er det likevel færre som tror på prisoppgang og flere som tror på prisnedgang. Det viser en fersk undersøkelse som Norstat har gjennomført på oppdrag for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

7 av 10 betaler regelmessige avdrag på rammelånet

Selv om det for den enkelte låntaker er valgfritt om de vil betale avdrag på rammelånene, velger likevel 7 av 10 å gjøre dette, viser en fersk undersøkelse som Norstat har gjennomført på oppdrag fra FNO. – De fleste som har slike lån ser ut til å håndtere fleksibiliteten som ligger i lånet på en forsvarlig måte, sier assisterende fagdirektør Rolf Mæhle i FNO.

Stadig flere unge må ha hjelp fra foreldrene til boligkjøp

29 prosent av boligeiere under 40 år har fått økonomisk hjelp fra familie/foreldre til kjøp av boligen, viser en fersk undersøkelse. Dette er en markert økning i forhold til tidligere undersøkelser.  – Terskelen for førstegangsetablering i boligmarkedet har økt kraftig i denne perioden. Boligprisene har steget med drøyt 20 prosent, og det har blitt strammere retningslinjer f...

Mange tåler stor renteøkning

Flertallet av landets boliglånskunder tror at renten skal opp i 2011, men nesten 8 av 10 sier at de i mindre grad eller ikke i det hele tatt vil få økonomiske problemer dersom den øker med tre prosentpoeng. Men forskjellene mellom aldersgruppene er store,...

Mange unge i betalingstrøbbel

10 prosent av de under 30 år sier at de av og til, eller oftere, ikke klarer å betale regninger ved forfall. Dette viser en undersøkelse som Norstat nylig har gjennomført for FNO. Samtidig oppgir de at de klarer seg bra med den inntekten de har. Mye tyder dermed på at de ikke klarer å styre egen økonomi. - God økonomistyring handler om å innarbeide gode vaner. Foreldrene og...

Rammelånskunder med god økonomisk disiplin

Seks av ti rammelånskunder har i dag uendret eller lavere opptrekk på rammelånet enn de hadde da lånet ble tatt opp, viser en fersk undersøkelse Norstat har utført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Få tror på boligprisfall

Ni av ti tror boligprisene vil stige eller være uendret i løpet av neste år. Dette viser en fersk undersøkelse Norstat har gjort for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). – Denne optimismen er ganske spesiell. Samtidig som det er internasjonal uro, sitter vi her i Norge og ser en skyfri himmel, sier assisterende direktør Rolf Mæhle i FNO.

Bankinnskudd fortsatt populær spareform

Tradisjonelle bankinnskudd vokser jevnt og trutt, rekordlave renter til tross. Fra august i fjor til samme måned i år var innskuddsveksten fem prosent. Norske privatpersoner, inklusive personlig næringsdrivende, har nå ca 770 milliarder kroner på ”bankbok”.

Om undersøkelsen

Finans Norge gjennomfører med jevne mellomrom en undersøkelse for å kartlegge ulike sider ved husholdningenes økonomi. Undersøkelsen har variert i innhold fra år til år og spenner over et bredt felt, for eksempel: sparing, pensjon, forventninger om boligpriser og rente og hvem som er spesielt utsatt dersom renten stiger. Undersøkelsen er landsrepresentativ, og for 2017 er den gjennomført av Netigate Norge med panel fra Norstat på vegne av Finans Norge. Utvalget var 1000 respondenter i aldergruppen fra 18 år og eldre.