Husholdningsundersøkelsen

Gå til hovedinnhold

Husholdningsundersøkelsen

Stor usikkerhet om egen pensjon

Halvparten av nordmenn over 18 år tror ikke folketrygden og tjenestepensjon vil være nok å leve av når vi blir pensjonister. – Da skulle man tro at alle disse sparte til pensjon og fra ganske ung alder, men det er ikke tilfelle, sier Gry Nergård,...

Foto av fire eldre menn sittende på en benk

Foreldrehjelp inn i boligmarkedet øker

Den nylig gjennomførte Husholdningsundersøkelsen 2017 viser at antallet under 40 år som sier de har fått økonomisk støtte til bolighjelp, har økt fra 29 til 37 prosent fra 2015.

Foto av jente med mennesker rundt seg

Om undersøkelsen

Finans Norge gjennomfører med jevne mellomrom en undersøkelse for å kartlegge ulike sider ved husholdningenes økonomi. Undersøkelsen har variert i innhold fra år til år og spenner over et bredt felt, for eksempel: sparing, pensjon, forventninger om boligpriser og rente og hvem som er spesielt utsatt dersom renten stiger. Undersøkelsen er landsrepresentativ, og for 2017 er den gjennomført av Netigate Norge med panel fra Norstat på vegne av Finans Norge. Utvalget var 1000 respondenter i aldergruppen fra 18 år og eldre.