Husholdningsundersøkelsen

Gå til hovedinnhold

Husholdningsundersøkelsen

Eldre med solid økonomi

En typisk husholdning i aldersgruppen 63-68 år har i dag en samlet nettoformue på ca. 3,8 millioner kroner. Tilsvarende verdi for husholdninger under 63 år er 2,2 millioner kroner. – Mange eldre husholdninger har med andre ord en solid økonomi med høye...

Bilde av eldre mennesker på en benk ved et vann

Flere godt voksne kjøper bolig

Middelaldrende og eldre med god økonomi utgjør en økende andel av dem som kjøper bolig, ifølge en studie.  Mens aldersgruppen 50–68 år i 2012 utgjorde 14 prosent av dem som nylig hadde kjøpt bolig, økte denne andelen til 28 prosent høsten 2015. 

Boligblokker. Foto.

En av tre kausjonerer for sine barn

En av tre som har hjulpet barna inn i boligmarkedet oppgir å ha gjort dette ved hjelp av kausjon eller realkausjon (tilleggssikkerhet). – Kravet til minst 15 prosent egenkapital gjør at mange må ha foreldrehjelp. Dersom løsningen blir kausjon, er det viktig...

Bilde av en kalkulator

Om undersøkelsen

Finans Norge gjennomfører med jevne mellomrom en undersøkelse for å kartlegge ulike sider ved husholdningenes økonomi. Undersøkelsen har variert i innhold fra år til år og spenner over et bredt felt, for eksempel: sparing, pensjon, forventninger om boligpriser og rente og hvem som er spesielt utsatt dersom renten stiger. Undersøkelsen er landsrepresentativ, og for 2017 er den gjennomført av Netigate Norge med panel fra Norstat på vegne av Finans Norge. Utvalget var 1000 respondenter i aldergruppen fra 18 år og eldre.