Husholdningsundersøkelsen

Gå til hovedinnhold

Husholdningsundersøkelsen

Foreldre snakker mindre med barna om personlig økonomi

Kunnskap om personlig økonomi kan forhindre mange å gå i luksusfella. Finans Norges husholdningsundersøkelse viser imidlertid at foreldre ikke lenger snakker like mye med barna sine om temaet som for tre år siden.

Bilde av ungdommer

Stor usikkerhet om egen pensjon

Halvparten av nordmenn over 18 år tror ikke folketrygden og tjenestepensjon vil være nok å leve av når vi blir pensjonister. – Da skulle man tro at alle disse sparte til pensjon og fra ganske ung alder, men det er ikke tilfelle, sier Gry Nergård,...

Foto av fire eldre menn sittende på en benk

Foreldrehjelp inn i boligmarkedet øker

Den nylig gjennomførte Husholdningsundersøkelsen 2017 viser at antallet under 40 år som sier de har fått økonomisk støtte til bolighjelp, har økt fra 29 til 37 prosent fra 2015.

Foto av jente med mennesker rundt seg

Eldre med solid økonomi

En typisk husholdning i aldersgruppen 63-68 år har i dag en samlet nettoformue på ca. 3,8 millioner kroner. Tilsvarende verdi for husholdninger under 63 år er 2,2 millioner kroner. – Mange eldre husholdninger har med andre ord en solid økonomi med høye...

Bilde av eldre mennesker på en benk ved et vann

Flere godt voksne kjøper bolig

Middelaldrende og eldre med god økonomi utgjør en økende andel av dem som kjøper bolig, ifølge en studie.  Mens aldersgruppen 50–68 år i 2012 utgjorde 14 prosent av dem som nylig hadde kjøpt bolig, økte denne andelen til 28 prosent høsten 2015. 

Boligblokker. Foto.

En av tre kausjonerer for sine barn

En av tre som har hjulpet barna inn i boligmarkedet oppgir å ha gjort dette ved hjelp av kausjon eller realkausjon (tilleggssikkerhet). – Kravet til minst 15 prosent egenkapital gjør at mange må ha foreldrehjelp. Dersom løsningen blir kausjon, er det viktig...

Bilde av en kalkulator

Manglende kunnskap om fastrente

– Andelen boliglån med rentebinding ligger på et svært lavt nivå. Det er nok lite kunnskap i befolkningen om fastrentelån, og vi ser at det er mange myter knyttet til det, sier fagsjef Rolf Mæhle i Finans Norge til dn.no 13. januar. I Husholdningsundersøkel...

Mange med boliggevinst i millionklassen

Ni av ti boligeiere som har gjort seg opp en mening om markedsverdien på egen bolig mener den er høyere i dag enn da de kjøpte. Av disse tror 60 prosent at merverdien er en million kroner eller høyere, viser Husholdningsundersøkelsen 2014 som Norstat har...

Foreldre trår til ved barnas boligkjøp

Fire av ti foreldre over 50 år oppgir å ha støttet barna økonomisk i forbindelse med boligkjøp, viser Husholdningsundersøkelsen 2014 som Norstat har gjennomført for Finans Norge. – Foreldre og familie har blitt stadig viktigere for førstegangskjøpere, gjenn...

Sterk boligoptimisme - svært få frykter et boligprisfall

9 av ti nordmenn tror boligprisene vil være uendret eller stige det nærmeste året, viser Husholdningsundersøkelsen 2014, som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge. En av to mener risikoen for et større boligprisfall de neste fem årene er lav, i føl...

Ni av ti boligeiere tror på solid boliggevinst

Ni av ti mener de sitter på en boliggevinst, og for et stort flertall overstiger denne en halv million kroner. Dette viser tall fra husholdningsundersøkelsen som Norstat har utført for Finans Norge. – Den generelt sterke boligprisveksten de siste 20 årene h...

Fire av ti får bolighjelp fra foreldre

Fire av ti har fått økonomisk hjelp av familien i forbindelse med kjøp av bolig. Det framgår av husholdningsundersøkelsen som Norstat nylig har gjennomført for Finans Norge. Antallet er en fordobling siden kravet om egenkapital ved boligkjøp først ble...

Fallende kurve for rammelån

Andelen rammelån av totale boliglån i bankene og kredittforetakene fortsetter å falle, og er nå den laveste på tre år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Det stemmer med vår siste husholdningsundersøkelse fra tidligere i vinter der åtte av t...

Velger nedbetaling av lån som spareform

Syv av ti sier at de ser på nedbetaling av lån som den mest gunstige spareformen i 2013. Dette viser husholdningsundersøkelsen som Norstat har gjennomført for Finans Norge. På fire år har andelen som sier de sparer 50 000 kroner eller mer i året økt fra 18 til 33 prosent og innskudd i bank er fremdeles den mest foretrukne spareformen.

Mange tror ikke fastrente lønner seg

Halvparten av dem som ikke vil binde renten på boliglånet tror det ikke lønner seg med en fastrenteavtale. Det framgår av husholdningsundersøkelsen som Norstat har gjennomført for Finans Norge (FNO). – Valget bør i hovedsak bygge på en vurdering av om...

Flere med bedre økonomi i år enn i 2011

24 prosent oppgir at de har en litt bedre økonomisk situasjon nå enn for ett år siden og 8 prosent sier de har fått det mye bedre i 2012 enn året før. Dette viser tall fra Husholdningsundersøkelsen, som Norstat har gjennomført for Finansnæringens...

Mer boligbygging nødvendig

For å snu trenden med stadig stigende boligpriser må det bygges flere boliger. Dette var konklusjonen da Norges Eiendomsmeglerforbund arrangerte sin boligkonferanse fredag 23. november. – Det er for lavt tilbud av boliger i pressområdene i dag. Derfor er...

Stor boligoptimisme

Økonomisk uro internasjonalt og fallende boligpriser i de fleste europeiske land til tross: Nordmenn har svært liten tro på fallende boligpriser her til lands. 9 av 10 tror boligprisene vil stige eller være uendret det neste året. – Både banker og...

Egenkapitalkrav gir klasseskille

Åtte av ti mener at kravet om 15 prosent egenkapital for å få boliglån skaper et uønsket klasseskille mellom de som har og de som ikke har foreldre som kan hjelpe til. Dette viser ferske tall fra Husholdningsundersøkelsen, som Norstat har gjennomført for...

– Unge bør ta større ansvar for egen økonomi

De fleste mellom 22 og 30 år sier de har god økonomi og kan spare, og majoriteten har aldri problemer med å betale regninger ved forfall. Samtidig oppgir 7 av 10 at de i mindre eller liten grad følger med på renteutviklingen. Det viser en undersøkelse som...

8 av 10 tåler sterkt rentehopp

46 prosent av landets boliglånskunder tror at renten skal opp i 2012. Hele 8 av 10 sier at de i mindre grad eller ikke i det hele tatt vil få økonomiske problemer dersom den øker med tre prosentpoeng. – De fleste har god privatøkonomisk kontroll, selv om...

Over halvparten tror boligprisene vil stige

55 prosent av befolkningen tror boligprisene vil stige i 2012, mens 8 prosent tror på prisfall på boliger det neste året. Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor er det likevel færre som tror på prisoppgang og flere som tror på prisnedgang. Det viser en fersk undersøkelse som Norstat har gjennomført på oppdrag for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Om undersøkelsen

Finans Norge gjennomfører med jevne mellomrom en undersøkelse for å kartlegge ulike sider ved husholdningenes økonomi. Undersøkelsen har variert i innhold fra år til år og spenner over et bredt felt, for eksempel: sparing, pensjon, forventninger om boligpriser og rente og hvem som er spesielt utsatt dersom renten stiger. Undersøkelsen er landsrepresentativ, og for 2017 er den gjennomført av Netigate Norge med panel fra Norstat på vegne av Finans Norge. Utvalget var 1000 respondenter i aldergruppen fra 18 år og eldre.