Forventningsbarometeret

Gå til hovedinnhold

Forventningsbarometeret

Optimistene i flertall

Forbrukertilliten i Norge fortsetter å stige. For første gang siden andre kvartal 2015 er optimistene i flertall i befolkningen. Dette viser Forventningsbarometeret for 4.kvartal. 

Bilder av hoppende mennesker

Bunnen er passert, optimismen stiger

Det norske folket har ristet av seg sjokket av lavere oljepris og reduserte investeringer i oljenæringen. – Resultatet fra forventningsbarometeret er en tidlig indikasjon på et stemningsskifte, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Forventningsba...

Bilde av damer med shoppingposer

Fortsatt pessimisme - tegn på at bunnen er nådd

Nordmenn er fortsatt pessimistiske når det gjelder den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover, men tegn tyder på at bunnen nå er nådd. – En svakere kronekurs og ekspansiv økonomisk politikk har i noen grad motvirket kutt i investeringer og bemanning i...

Bilde av bekymret mann som betaler regninger

Troen på egen økonomi svikter

Nordmenn mener norsk økonomi har utviklet seg verre enn forventet det siste året, og flere frykter nå at dette vil ramme privatøkonomien. Det er særlig høyt utdannede som har blitt mer usikre på fremtiden, ifølge Forventningsbarometeret for 1. kvartal. 

Bilde av penger

Nordmenns økonomiske forventninger faller sterkt

Nordmenns forventninger til egen og landets økonomi faller fortsatt sterkt i tredje kvartal. Vi må 17 år tilbake i tid for å finne mindre forskjell mellom Norge og EU, viser Forventningsbarometeret. 

Bilde av oppgitt mann foran pc

Økonomiske forventninger fortsetter å falle

Et sterkt fall i troen på landets økonomi drar Forventningsbarometeret ned på sitt laveste nivå siden midt under finanskrisen for snaut syv år siden. Men folk flest tror ikke svikten i norsk økonomi vil ramme egen økonomi. 

Bilde av bekymret mann som betaler regninger

Nordmenn forbereder seg på tøffere tider

Et nytt, sterkt fall i troen på landets økonomi gjør at Forventningsbarometeret for første kvartal i år viser et markert fall i husholdningenes økonomiske forventninger. Vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne en lavere måling.  – Det store fallet...

Bilde av mennesker med spørsmålstegn foran ansiktet

Vi har mistet troen på landets økonomi

Troen på landets økonomi neste år har fått en kraftig knekk, viser Forventningsbarometeret for 4. kvartal 2014. – Sterkt fallende oljepris og meldinger om bemanningsreduksjoner særlig i olje- og gassindustrien gjør mange usikre på utviklingen fremover, særl...

Noe økt optimisme etter fem kvartaler med fall

Etter fem kvartaler med nedgang i nordmenns økonomiske forventninger, peker pilen svakt opp igjen. Dette viser Forventningsbarometeret for 2. kvartal. – Lønnsveksten i år ser ut til å bli moderat for de fleste, men lavere lånerenter, stigende boligpriser og...

Nordmenn vil prioritere nedbetaling av gjeld

Ikke siden midten av 90-tallet, i kjølvannet av bankkrisen, har viljen til å nedbetale ekstra på lån vært større enn i dag, i følge Forventningsbarometeret for første kvartal. Dette til tross for at troen på egen økonomi neste år ligger på et høyt nivå. –...

Lavere optimisme og rekordhøy sparevilje

Nordmenns økonomiske forventninger viser en fallende tendens, i følge Forventningsbarometeret for fjerde kvartal. Det er særlig troen på landets økonomi som faller, mens troen på egen økonomi holder seg relativt høy. – Lavere forventninger ledsages av en...

Økt sparevilje men fortsatt stor reiselyst

Tilliten til egen og landets økonomi blant nordmenn flest er fortsatt høy til tross for noe mindre optimisme i dette kvartalet. Viljen til å spare i form av nedbetaling av lån har økt og ønsket om å reise mer er stabilt høyt. – Forventningsbarometeret gir...

Stigende optimisme blant ”Vi over 60”

Tilliten til egen og landets økonomi er fortsatt stor blant nordmenn flest. I aldersgruppen 60 år og eldre er tilliten den høyeste på seks år, viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal. – Dette er nok en refleks av at mange som nå går inn i 60-årene får...

Stor vilje til å kvitte seg med gjeld

Nordmenn vil benytte sin økonomiske handlefrihet til å kutte gjelden. Viljen til å betale ned på lån har ikke vært større siden slutten på 1990-tallet, viser Forventningsbarometeret for 4.kvartal. – Myndighetene og finansnæringen er opptatt av at...

Forskjellen mellom Norge og EU øker

Et stort flertall av befolkningen mener privatøkonomien er bedre i dag enn for ett år siden, og troen på fortsatt bedring er god. Men forskjellen mellom Norge og EU har ikke vært større på 15 år, viser det siste Forventningsbarometeret. – Heldigvis er...

Økt optimisme – men ikke blant de unge

Troen på landets økonomi har blitt sterkere i alle aldersgrupper bortsett fra hos de yngste. Dette viser Forventningsbarometeret for annet kvartal som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). – Norge og norske husholdninger har god økonomi, men vi gjør lurt i å minne hverandre om at det er i gode tider vi bygger buffere for å møte dårligere...

Troen på norsk økonomi stiger igjen

Folks tro på norsk økonomi stiger igjen, etter et markert fall gjennom mesteparten av fjoråret. Troen på egen økonomi stiger også, og er nå på sitt høyeste nivå på åtte år, viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2012.

Svekket tro på landets økonomi

Den økonomiske optimismen blant norske husholdninger faller.  Grunnen er svakere tro på landets økonomi. Et flertall av husholdningene har derimot klokkertro på at privatøkonomien blir bedre de neste 12 månedene, viser Forventningsbarometeret.

Svak nedgang, men fortsatt høy optimisme

Norske husholdninger ser fortsatt lyst på sin økonomiske fremtid, selv om optimismen er noe lavere enn ved forrige måling. Det fremgår av Forventningsbarometeret gjennomført av TNS Gallup for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Høyeste optimisme på fem år blant husholdningene

Nordmenns optimisme har steget ytterligere i løpet av vinteren og er nå på sitt høyeste nivå siden 2007. Det viser Forventningsbarometeret som er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).  – Folk flest har sterk tro ...

Optimisme - men ingen kjøpefest

Forventningsbarometeret for 4.kvartal viser et ytterligere oppsving i nordmenns optimisme.  Lav rente og bedring i disponibel inntekt har gitt de fleste husholdningene enda romsligere økonomi det siste året. Til tross for dette har de yngste blitt noe mer...

Om barometeret

Forventningsbarometeret er en undersøkelse som hvert kvartal måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen foretas av Kantar TNS og er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge og Kantar TNS. Den første målingen ble gjort i 1992 og de samme spørsmålene har blitt stilt hvert eneste kvartal siden den gang.

Bakgrunn og formål med undersøkelsen

Psykologi er viktig for å forutsi husholdningenes økonomiske atferd. Ideen bak Forventningsbarometeret er at framtidig etterspørsel er et resultat av folks tiltro til egen husholdnings og landets økonomiske utsikter.