Forventningsbarometeret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Forventningsbarometeret

Nordmenns økonomiske forventninger faller sterkt

Nordmenns forventninger til egen og landets økonomi faller fortsatt sterkt i tredje kvartal. Vi må 17 år tilbake i tid for å finne mindre forskjell mellom Norge og EU, viser Forventningsbarometeret. 

Bilde av oppgitt mann foran pc

Fortsatt pessimisme - tegn på at bunnen er nådd

Nordmenn er fortsatt pessimistiske når det gjelder den økonomiske situasjonen og utsiktene fremover, men tegn tyder på at bunnen nå er nådd. – En svakere kronekurs og ekspansiv økonomisk politikk har i noen grad motvirket kutt i investeringer og bemanning i...

Bilde av bekymret mann som betaler regninger

Troen på egen økonomi svikter

Nordmenn mener norsk økonomi har utviklet seg verre enn forventet det siste året, og flere frykter nå at dette vil ramme privatøkonomien. Det er særlig høyt utdannede som har blitt mer usikre på fremtiden, ifølge Forventningsbarometeret for 1. kvartal. 

Bilde av penger

Mer optimistiske til egen økonomi

Uavhengig av inntekt og alder er befolkningen mer optimistiske til landets og ikke minst egen økonomi nå enn for tre måneder siden. Optimismen øker mest hos de med lav inntekt, men fortsatt er det de yngste og de med høyest inntekt som ser lysest på økonomi...

Nordmenn er økonomiske optimister – pessimismen råder i EU

Økonomisk uro i flere europeiske land bidrar til å senke folks forventninger til norsk økonomi neste år, mens tiltroen til egen økonomi holder seg på et relativt høyt nivå. Dette viser tall fra Forventningsbarometeret for juni.

Økonomiske forventninger fortsetter å falle

Et sterkt fall i troen på landets økonomi drar Forventningsbarometeret ned på sitt laveste nivå siden midt under finanskrisen for snaut syv år siden. Men folk flest tror ikke svikten i norsk økonomi vil ramme egen økonomi. 

Bilde av bekymret mann som betaler regninger

Nordmenn forbereder seg på tøffere tider

Et nytt, sterkt fall i troen på landets økonomi gjør at Forventningsbarometeret for første kvartal i år viser et markert fall i husholdningenes økonomiske forventninger. Vi må tilbake til finanskrisen i 2008 for å finne en lavere måling.  – Det store fallet...

Bilde av mennesker med spørsmålstegn foran ansiktet

Bekrefter optimismen i husholdningene

Forventningsbarometeret for 4. kvartal bekrefter optimismen blant norske husholdninger. Enda viktigere er det at optimistene snart er i flertall i EU også. – Det er godt nytt for oss, fordi det er disse landene norsk økonomi er mest avhengig av, sier adm....

Mennesker med handleposer. Foto.

Hele Norge har fremtidstro

Forbrukere i alle deler av landet har fått tilbake troen på at Norge går mot lysere økonomiske tider. Det viser Forventningsbarometeret for 3. kvartal 2017.  – Barometeret med tall fra 1992 viser at vi nå ser lysere på fremtiden, men at vi samtidig er...

Bilde av mennesker som hopper

Optimismen bredt forankret over hele landet

Optimismen for norsk økonomi er stigende viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2018. Folk i Trøndelag og Nord-Norge er nå mer positive, og jevnt over ønsker flere nordmenn enn før å bruke penger på reise og større anskaffelser. 

Hoppende glade mennesker. Illustrasjonsfoto.

Stor vilje til å kvitte seg med gjeld

Nordmenn vil benytte sin økonomiske handlefrihet til å kutte gjelden. Viljen til å betale ned på lån har ikke vært større siden slutten på 1990-tallet, viser Forventningsbarometeret for 4.kvartal. – Myndighetene og finansnæringen er opptatt av at...

Optimistene i flertall

Forbrukertilliten i Norge fortsetter å stige. For første gang siden andre kvartal 2015 er optimistene i flertall i befolkningen. Dette viser Forventningsbarometeret for 4.kvartal. 

Bilder av hoppende mennesker

Bunnen er passert, optimismen stiger

Det norske folket har ristet av seg sjokket av lavere oljepris og reduserte investeringer i oljenæringen. – Resultatet fra forventningsbarometeret er en tidlig indikasjon på et stemningsskifte, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. Forventningsba...

Bilde av damer med shoppingposer

Sterk fremtidstro

Forventningsbarometeret stiger for femte kvartal på rad, viser resultatene for andre kvartal 2017. – I alle deler av befolkningen er optimistene nå i flertall, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Bilde av fem mennesker som hopper høyt med armene strukket over hodet
Foto: Shutterstock

Optimismen fortsetter å stige

Forventningsbarometeret stiger for fjerde kvartal på rad, viser resultatene for første kvartal 2017. Det er godt nytt for en økonomi som trenger vekst og omstilling. 

Fire unge som holder en pil som viser en stigende kurve

Optimismen stiger – seniorene ser lyst på fremtiden

Husholdningenes tillit til landets og egen økonomi stiger og er nå tilbake på nivået fra før finanskrisen. Det er spesielt de over 60 som har blitt mer optimistiske i løpet av sommeren. Dette viser tall fra Forventningsbarometeret for september.

Svak nedgang, men fortsatt høy optimisme

Norske husholdninger ser fortsatt lyst på sin økonomiske fremtid, selv om optimismen er noe lavere enn ved forrige måling. Det fremgår av Forventningsbarometeret gjennomført av TNS Gallup for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Svekket tro på landets økonomi

Den økonomiske optimismen blant norske husholdninger faller.  Grunnen er svakere tro på landets økonomi. Et flertall av husholdningene har derimot klokkertro på at privatøkonomien blir bedre de neste 12 månedene, viser Forventningsbarometeret.

Vi har mistet troen på landets økonomi

Troen på landets økonomi neste år har fått en kraftig knekk, viser Forventningsbarometeret for 4. kvartal 2014. – Sterkt fallende oljepris og meldinger om bemanningsreduksjoner særlig i olje- og gassindustrien gjør mange usikre på utviklingen fremover, særl...

Høyeste optimisme på fem år blant husholdningene

Nordmenns optimisme har steget ytterligere i løpet av vinteren og er nå på sitt høyeste nivå siden 2007. Det viser Forventningsbarometeret som er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).  – Folk flest har sterk tro ...

Økt optimisme – men ikke blant de unge

Troen på landets økonomi har blitt sterkere i alle aldersgrupper bortsett fra hos de yngste. Dette viser Forventningsbarometeret for annet kvartal som TNS Gallup har gjennomført for Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). – Norge og norske husholdninger har god økonomi, men vi gjør lurt i å minne hverandre om at det er i gode tider vi bygger buffere for å møte dårligere...

Forskjellen mellom Norge og EU øker

Et stort flertall av befolkningen mener privatøkonomien er bedre i dag enn for ett år siden, og troen på fortsatt bedring er god. Men forskjellen mellom Norge og EU har ikke vært større på 15 år, viser det siste Forventningsbarometeret. – Heldigvis er...

Troen på norsk økonomi stiger igjen

Folks tro på norsk økonomi stiger igjen, etter et markert fall gjennom mesteparten av fjoråret. Troen på egen økonomi stiger også, og er nå på sitt høyeste nivå på åtte år, viser Forventningsbarometeret for 1. kvartal 2012.

Om barometeret

Forventningsbarometeret er en undersøkelse som hvert kvartal måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi. Undersøkelsen foretas av Kantar TNS og er et samarbeidsprosjekt mellom Finans Norge og Kantar TNS. Den første målingen ble gjort i 1992 og de samme spørsmålene har blitt stilt hvert eneste kvartal siden den gang.

Bakgrunn og formål med undersøkelsen

Psykologi er viktig for å forutsi husholdningenes økonomiske atferd. Ideen bak Forventningsbarometeret er at framtidig etterspørsel er et resultat av folks tiltro til egen husholdnings og landets økonomiske utsikter.