Forbruker- og finanstrender

Liten tillit til å la sosiale medier utføre betalingstjenester

Vi har fortsatt størst tillit til banker når det gjelder betalingstjenester. Sosiale medier og nye aktører på dette området har vesentlig lavere tillit. Det viser undersøkelsen Forbruker- og finanstrender 2017 som Kantar TNS har utført for Finans Norge.

Foto: Schutterstock

Bytter boliglånsbank som aldri før

Nordmenn er blitt flinkere til å bruke konkurransen i bankmarkedet. En av fire boliglånskunder har byttet boliglånsleverandør eller forhandlet seg frem til lavere rente på boliglånet sitt i løpet av det siste året. 

Bilde av et bankskilt

En av fire har høy tillit til finansråd fra intelligent robot

Hver fjerde bankkunde sier de har høy tillit til finansiell rådgivning fra en intelligent robot. Høyest er tilliten til robot-råd blant de under 30 år og for de med høy inntekt. Det viser resultatene fra Forbruker- og finanstrender 2017, som Kantar TNS har...

Bilde av en menneskehånd som hilser på en robothånd
Foto: Shutterstock

De fleste bruker nettbank - også de eldre

98 prosent av de med tilgang til internett har nå tatt i bruk nettbank. Det gjelder også alderspensjonistene. Mobilbank seiler opp som folks dagligbank nummer to. Det viser undersøkelsen Forbruker- og finanstrender 2017 som Kantar TNS og Finans Norge nylig...

Bilde av en eldre kvinne med pc

Finansbarometeret 2016

Finansbarometeret for 2016 kan du nå se i sin helhet. Norsk Finansbarometer er en omfattende undersøkelse gjennomført av TNS Gallup i samarbeid med Finans Norge innenfor markedene bank, skadeforsikring og pensjon.

Folk stilisert. grafikk.

Flere bytter forsikringsselskap

I 2015 byttet flere enn 600 000 kunder skadeforsikringsselskap, viser spørreundersøkelsen Norsk Finansbarometer fra TNS Gallup som er utført for Finans Norge.  Dette antallet tilsvarer 16 prosent av kundene.

Knallhard konkurranse om kundene

Nesten hver tredje boliglånskunde flyttet lånet eller reforhandlet lånebetingelsene sine i løpet av fjoråret. Aktivitetsnivået hos kundene har ikke tidligere vært så høyt, og følgelig har heller ikke konkurransen mellom bankene vært mer intens enn nå. Kun et mindretall tror det er vanskelig å bytte bank. 

BSU-rekord i årets tre første måneder

Økningen i Boligsparing for ungdom – BSU – var rekordhøy i årets tre første måneder. En vekst på 1,6 milliarder kroner er drøyt 600 millioner kroner mer enn i samme periode året før, i følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Bilde av penger

Over en halv million byttet forsikringsselskap

PRESSEMELDING:  I 2014 byttet 560 000 kunder skadeforsikringsselskap, viser spørreundersøkelsen Norsk Finansbarometer fra TNS Gallup. Dette tilsvarer 14 prosent.  Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag for Finans Norge. 

Bytter boliglånsbank som aldri før

1 av 4 boliglånskunder har byttet boliglånsleverandør eller forhandlet seg frem til lavere rente på boliglånet sitt i løpet av det siste året. Det innebærer at anslagsvis 350.000 nordmenn har utnyttet bankkonkurransen det siste året. – Det er høyere tall enn vi noensinne har sett tidligere, sier kommunikasjonsdirektør Jan Erik Fåne i Finans Norge.

Nedgang i rammelån, men noe økt interesse blant eldre

Andelen rammelån av totale boliglån er den laveste på fem år, men andelen eldre låntakere med slike lån øker. 41 prosent av lånekundene i aldersgruppen over 60 år oppgir at de har rammelån, mot 38 prosent for ett år siden, i følge Finansbarometeret som TNS...

En halv million byttet forsikringsselskap

I 2013 byttet 480 000 kunder skadeforsikringsselskap. Det tilsvarer 13 prosent og byttetallene har vært stabile de siste årene, viser spørreundersøkelsen Norsk Finansbarometer fra TNS Gallup som er gjennomført på oppdrag for Finans Norge.

Litt færre rammelån

Andelen med rammelån, har gått ned fra 32 til 29 prosent av de spurte det siste året, viser undersøkelsen Norsk finansbarometer utført av TNS Gallup for Finans Norge.  83 prosent av kundene sier at de jevnlig betaler avdrag på rammelånene sine.

Pensjonssmell for mange

Hele 61 prosent av befolkningen oppgir at de verken sparer eller planlegger å spare til alderdommen. Samtidig sier mange at de ikke vil akseptere noe særlig nedgang i inntekten ved overgang fra yrkeslivet til pensjonisttilværelsen. – Mange vil kunne få seg ...

Kortbruk mot nye høyder

Vi betaler stadig oftere med kort. 77 prosent av de spurte sier at de betaler med kort nesten hver gang de handler dagligvarer, viser Dagligbankundersøkelsen som TNS Gallup har utført for Finans Norge. – Kort er et raskt og effektivt betalingsmiddel. De...

Liten kunnskap om pensjon

 Til tross for sterk økning i mediedekningen om pensjon og mye trafikk på ulike pensjonsportaler og pensjonskalkulatorer, er det fortsatt liten kunnskap om pensjon i den norske befolkningen. Bare 23 prosent oppgir at de har helt eller delvis oversikt over hva de får i samlet pensjon, ifølge en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. Dette er en nedgang...

Rekordmange satser på BSU-sparing

Flere enn noen gang har Boligsparing for unge (BSU).  Nesten 700 000 mennesker i gruppen 18- 34 år, eller 64 prosent har tatt denne spareformen i bruk, viser undersøkelsen Norsk finansbarometer 2013 som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for Finans Norge...

Rekordmye forsikringssvindel avdekket i fjor

I fjor avdekket forsikringsselskapene forsikringssvindel for 574 millioner kroner. Dette er mer enn noen gang tidligere, viser tall fra Finans Norges rapport om forsikringssvindel. -Samtidig er det store mørketall, men forsikringsselskapene er svært...

Samfunnsansvar er viktig for folk

56 prosent av den norske befolkningen synes det er ytterst viktig eller meget viktig at bankene og forsikringsselskapene tar samfunnsansvar. Dette er stabile tall sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i fjor. Resultatene kommer frem i en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge (FNO).

Positive omdømmemålinger

83 prosent av den norske befolkningen vurderer det samlede omdømmet til bankene i Norge som godt eller meget godt. Dette er stabilt i forhold til fjoråret, men 6 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2010. Dette viser resultatene av en spørreundersøkelse som...

Flere tåler renteøkning

Norske husholdninger tåler en kraftig økning i lånerenten, viser en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført på oppdrag for Finans Norge (FNO). Undersøkelsen viser at 63 prosent er helt eller delvis enig i at de godt tåler en renteøkning på to...

Om undersøkelsen

Forbruker- og finanstrender (tidligere Norsk finansbarometer) er en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført årlig innenfor markedene bank, skadeforsikring og livsforsikring. Forbruker- og finanstrender omfatter ca 2200 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre. Tilsvarende undersøkelse er gjennomført hvert år siden 2004 innenfor bankmarkedet og siden 2006 innenfor skadeforsikring og livsforsikring. Fra 2017 er spørsmål fra Dagligbankundersøkelsen en del av Forbruker- og finanstrender.