Dagligbankundersøkelsen 2015

Gå til hovedinnhold

Dagligbankundersøkelsen 2015

Rådgivning i bankkontor øker

Flere oppsøker banken for å få rådgivning enn tidligere. I Dagligbankundersøkelsen 2015 som TNS Gallup har utført for Finans Norge, oppgir nesten 30 prosent at de har vært innom bankkontoret for å få informasjon og rådgivning. Dette er en økning på nesten 1...

Bilde av en rådgivningssituasjon

Over en halv million pensjonister har inntatt nettbanken

7 av 10 alderspensjonister er nå nettbankbrukere, en økning på 11 prosentpoeng siden i fjor. Dette viser Dagligbankundersøkelsen 2015. Nettbanken foretrekkes klart foran mobilbank blant de eldste. Det er færre eldre som sier de bruker mobilbank nå i forhold...

Bilde av eldre kvinne med pc

Mobilbanken – den nye hverdagsbanken?

Både antallet nettbankbrukere og mobilbankbrukere har økt det siste året. Det viser Dagligbankundersøkelsen 2015, som TNS Gallup har utført for Finans Norge. 3.7 millioner bruker nettbank og om lag halvparten av disse kundene benytter mobilbank. De som har...

Bilde av en smarttelefon
Stadig fler bruker mobilbank som sin hverdagsbank