Stadig flere ”følger” banken sin på Facebook

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Stadig flere ”følger” banken sin på Facebook

550 000 oppgir at de følger banken sin på Facebook og stadig flere bankkunder er på sosiale medier. Dette viser undersøkelser TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge.  – Andelen kunder som forventer å kommunisere med banken i sosiale medier øker stadig, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge.

I fjor mente 21 prosent at det er viktig at banken bruker sosiale medier. I år er det 31 prosent som mener det samme.

Fra i fjor til i år er det også en dobling av hvor mange som sier de følger banken sin på Facebook.

Folk som bruker sosiale medier, som Facebook og Twitter, vil først og fremst ha svar på konkrete spørsmål fra banken.

46 prosent mener dette er ganske eller svært viktig, anført av de yngste bankkundene: 68 prosent under 20 år ønsker å få svar på store og små bankspørsmål i denne kanalen, nær det dobbelte av prosentandelen i aldersgruppen 40 til 59 år.

– Vi ser at flere og flere banker prioriterer kommunikasjon og kundeservice i sosiale medier. Facebook er et godt eksempel på en kommunikasjonskanal der kundene enkelt og kjapt kan sende inn spørsmål direkte til en kunderådgiver, og få svar umiddelbart. Dette benytter kundene seg av i stadig større grad, sier Håkonsen.

Av bankkunder som benytter sosiale medier oppgir 60 prosent, eller nesten 2,4 millioner at de er på Facebook, mens 22 prosent, eller nesten 600 000 personer oppgir at de benytter Twitter. Andelen på Twitter har økt fra 15 prosent i fjor.

Om undersøkelsene

Tallene er fra Dagligbankundersøkelse og Norsk Finansbarometer, som begge er landsrepresentative undersøkelser som gjennomføres av TNS Gallup for Finans Norge. I Dagligbankundersøkelsen intervjues ca 1 000 personer over 15 år, og Norsk Finansbarometer omfatter ca 3 000 intervju gjennomført blant befolkningen på 18 år og eldre.