Positive omdømmemålinger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positive omdømmemålinger

83 prosent av den norske befolkningen vurderer det samlede omdømmet til bankene i Norge som godt eller meget godt. Dette er stabilt i forhold til fjoråret, men 6 prosentpoeng høyere sammenlignet med 2010. Dette viser resultatene av en spørreundersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge (FNO).

47 prosent av de spurte mener bankene har et godt omdømme og 36 prosent mener at omdømmet er meget godt eller utmerket. 14 prosent mener omdømmet er akseptabelt, mens kun 2 prosent anser omdømmet som dårlig.

72 prosent mener det samlede omdømmet til skadeforsikringsselskapene er godt eller meget godt. Også dette er stabilt i forhold til i fjor. Bare 4 prosent mener det samlede omdømmet er dårlig.

70 prosent anser livsforsikringsselskapenes samlede omdømme for å være godt, meget godt eller utmerket. Bare 4 prosent mener det er dårlig.

Norsk finansbarometer 2013 omfatter 3000 intervjuer, gjennomført de to første ukene av januar av TNS Gallup på oppdrag fra Finans Norge, blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Tiltro til egen bank

En annen undersøkelse utført av TNS Gallup, Dagligbankundersøkelsen 2013, viser at 26 prosent mener at omdømmet til egen hovedbank har blitt styret det siste året. 12 prosent mener at omdømmet har blitt svekket.