Fornøyde kunder

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fornøyde kunder

Dagligbankundersøkelsen 2013 viser at ni av ti kunder svarer at de er godt, meget godt eller svært godt fornøyd med banken. – Antallet fornøyde har vært stabilt høyt de siste fire årene, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge (FNO). Rundt syv av ti svarer at de er meget godt eller svært godt fornøyd.

Dagligbankundersøkelsen er en årlig undersøkelse som TNS Gallup gjennomfører for Finans Norge.

Flere tilfreds med rådgivning i filialen

De som oppgir at de har vært innom et bankkontor for å få informasjon eller rådgivning i løpet av det siste året er spurt om hvor tilfreds de er med rådgivningen.
I 2010 var det rundt seks av ti som sa de var tilfreds med rådgivningen. I år er tallet syv av ti.  Kun en prosent av kundene sa de hadde vært svært lite tilfreds med den rådgivningen de hadde fått.

– En forklaring til den økte tilfredsheten kan være at antallet autoriserte finansielle rådgivere har økt kraftig i samme tidsperiode, sier Håkonsen.

I 2009 var det 589 autoriserte finansielle rådgivere. Nå er antallet steget til 6.516, i følge Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR). Syv at ti av finansielle rådgivere sier de har blitt faglig sterkere etter at de ble autorisert og ni av ti sier de både etterlever og fremmer god rådgivningsskikk i kundemøtene. Dette viser en spørreundersøkelse gjennomført blant 3.300 autoriserte finansielle rådgivere i 2012 på oppdrag fra AFR.