850 000 nordmenn går aldri i banken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

850 000 nordmenn går aldri i banken

850.000 bankkunder oppgir at de aldri besøker en filial eller et bankkontor, en økning på 250 000 personer siden i fjor. Dette viser årets Dagligbankundersøkelse, som TNS Gallup har utført for Finans Norge (FNO). – Denne kundegruppen får alle bankbehov dekket gjennom nettbank, mobilbank og telefon, sier kommunikasjonssjef Ann Håkonsen i Finans Norge.

Fra i fjor til i år har andelen bankkunder som sier de aldri går i banken økt fra 15 til 21 prosent.

– Man skulle tro at det i hovedsak er de yngste som helt har vennet seg av med ”å gå i banken”, men blant disse 850 000 kundene er fordelingen i alder ganske jevn, bare med en liten underrepresentasjon blant de over 60 år, sier Håkonsen.

Flere eldre benytter nettbank

Årets Dagligbankundersøkelse viser at 3,3 millioner nordmenn er nettbankbrukere. Størst er økningen i aldersgruppen 66 år og eldre, der 13 prosent flere er nettbankbrukere i dag sammenlignet med for to år siden.

– Stadig flere eldre benytter nå nettbank og mange av de som nå er i aldersgruppen 66 år og eldre har vært nettbankbrukere fra nettbankenes spede start på slutten av 90-tallet. I tillegg har bankene gjort en god jobb med å gjøre nettbanken mer brukervennlig og lære opp eldre slik at de nå har blitt drevne nettbankbrukere, sier Håkonsen.

Nettbank fremfor filial

De fleste bankkunder bruker nettbanken som sin dagligbank.  67 prosent sier de er innom nettbanken hver uke eller oftere. Til sammenligning sier kun fem prosent at de er innom filialen hver 14 dag eller oftere.

– Tilgjengelighet er viktig. Nettbanken tilbyr stadig flere tjenester for å gjøre bankhverdagen enklere for kundene, og behovet for å gå i filialen har blitt redusert. Kundene ønsker imidlertid fortsatt å snakke med en rådgiver når de skal foreta større økonomiske disposisjoner.

Samtidig har nok også nedgangen i antall kontorer bidratt til at en del kunder har gått over på nett og mobilbank, sier Håkonsen.

Bare siden 2008 har det blitt nedlagt over 200 bankkontorer rundt om i Norge, og flere vil forsvinne i tiden fremover. Likevel opprettholder bankene et godt nett av kontorer der kundene kan snakke med rådgivere når de har behov for det.